Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-101-n 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-
GBG-1-106-n 6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-102-n 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
-
GBG-1-103-n 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
GBG-1-104-n 33 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 9
+
GBG-1-105-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-206-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
GBG-1-207-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-204-n 12 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-201-n 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+
GBG-1-202-n 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+
GBG-1-208-n 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

2
 
GBG-1-203-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBG-1-205-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBG-1-209-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBG-1-210-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBG-1-211-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Underwater exploitation
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBG-1-213-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-301-n 12 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 39 3
-
GBG-1-308-n 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
GBG-1-309-n 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
GBG-1-316-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-304-n 15 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 39 3
-

J. Język obcy (n) - semestr 1/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBG-1-302-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-403-n 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 3
-
GBG-1-405-n 15 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GBG-1-407-n 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
GBG-1-414-n 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3
-
GBG-1-416-n 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-401-n 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

J. Język obcy (n) - semestr 2/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBG-1-410-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bud.

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem

6
 
GBG-1-404-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-406-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-408-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-409-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Komputerowe wspomaganie projektowania
0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-501-n 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 5
+
GBG-1-502-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
GBG-1-503-n 15 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 39 5
+
GBG-1-504-n 15 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
GBG-1-516-n 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

J. Język obcy (n) - semestr 3/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBG-1-505-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
-

Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bud.

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem

6
 
GBG-1-512-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-513-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-514-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-515-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-601-n 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 27 4
+
GBG-1-602-n 15 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 39 4
-
GBG-1-609-n 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
GBG-1-611-n 18 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 39 5
+
GBG-1-612-n 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
-

J. Język obcy (n) - semestr 4/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

5
 
GBG-1-605-n 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5
+

Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bud.

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem

6
 
GBG-1-603-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-608-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Projektowanie i budowa obiektów mostowych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-610-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-613-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Specjalistyczne roboty wyburzeniowe w budownictwie
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-705-n 12 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 39 5
+
GBG-1-708-n 12 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2
-
GBG-1-712-n 15 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 27 2
+
GBG-1-714-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-
GBG-1-715-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-701-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Przedmioty humanistyczne i społeczne 2 (n)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

3
 
GBG-1-709-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata. Terroryzm
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBG-1-711-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Główne zagadnienia i kierunki filozofii
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBG-1-713-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalizacja - nowe wyzwania nowego świata
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBG-1-716-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Filozofia i psychologia miłości
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-717-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Etyka - konflikty moralne współczesnego świata
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-718-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Wiedza o nauce
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-719-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Religie świata
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-720-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy negocjacji
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-721-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy negocjacji
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-722-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy psychologii i socjologii zarządzania
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-723-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy psychologii i socjologii
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-724-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia i psychologia pracy
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-725-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Dziedzictwo kulturowe Europy
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-726-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Mniejszości narodowe w Polsce
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-727-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Między przeszłością a przeszłością
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-728-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Społeczeństwo globalne przełomu tysiącleci
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-729-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy socjologii
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-731-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
GBG-1-732-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBG-1-733-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bud (niest.)

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem

9
 
GBG-1-703-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-704-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Monitoring obiektów podziemnych
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-706-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy technologii robót remontowych
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-707-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Prowadzenie badań naukowych lub działalność w kole naukowym
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-710-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 8, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-817-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-1-802-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GBG-1-803-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Przedmiot obcojęzyczny obieralny

The rules for selecting groups/modules: Studenci wybierają jeden z podanych modułów

3
 
GBG-1-818-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-819-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-820-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-821-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-822-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-823-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-824-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-825-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-826-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bud. (niest.)

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem

9
 
GBG-1-801-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-811-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-812-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Akustyka budowlana
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-813-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy modelowania zjawisk geotechnicznych
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-814-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Zintegrowane projektowanie w budownictwie
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
GBG-1-815-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Prowadzenie badań naukowych lub działalność w kole naukowym
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-