Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Cyfrowe układy pomiarowe
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-310-AM-n
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Automatyka i metrologia
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Bień Andrzej (abien@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zrozumienie konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy EL2A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie projektować i analizować działanie cyfrowych układów pomiarowych EL2A_U10, EL2A_U07 Essay,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Rozumie działanie cyfrowych układów pomiarowych EL2A_W13, EL2A_W09, EL2A_W10, EL2A_W14 Test results
M_W002 Rozumie podstawy cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych EL2A_W14 Activity during classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zrozumienie konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie projektować i analizować działanie cyfrowych układów pomiarowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie działanie cyfrowych układów pomiarowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie podstawy cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Tematyka wykładów

1. Cyfrowe układy pomiarowe jako podstawowy element współczesnych systemów pomiarowych.
2. Układy cyfrowe niskiej i wysokiej skali integracji w układach pomiarowych.
3. Elementy filtracji analogowej.
4. Techniki współpracy układów analogowych i cyfrowych.
5. Podstawne przyrządy stosujące układy cyfrowe: przetworniki A/C i C/A oraz pomiary wielkości ziarnistych.
6. Zastosowanie interfejsów w cyfrowych układach pomiarowych.
7. Cyfrowa realizacja pomiarów wg. definicji wielkości mierzonej.

Laboratory classes:
Ćwiczenia laboratoryjne związane z tematyką wykładów

- wykonanie prototypów częstościomierza i czasomierza,
- eksperymentów z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym,
- analiza własności pomiaru, rozdzielczość, szum, ocena nieliniowości.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 4 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 18 h
Participation in laboratory classes 18 h
Participation in lectures 18 h
Preparation for classes 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (70%) i kolokwium zaliczeniowe (30%) uzyskanych we wszystkich terminach.
3. Ocenę końcową zaokrągla się do ocen regulaminowych zgodnie z regułami matematycznymi.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy elektrotechniki, metrologia, matematyka, Matlab.

Recommended literature and teaching resources:

1. Stabrowski M.: Cyfrowe przyrządy pomiarowe. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2002
2. Tumański S.: Technika pomiarowa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2007
3. Zieliński T.P.: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Kraków, Wydział EAIiE AGH 2002
4. Internet: www.ti.com

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None