Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wybrane zagadnienia teorii obwodów
Course of study:
2017/2018
Code:
EEL-2-102-n
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Elektroenergetyka
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Czosnowski Jacek (czos@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Czosnowski Jacek (czos@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zna znaczenie myślenia i działaania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole EL2A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy obwodów nieliniowych oraz analizy i syntezy obwodów obwodów liniowych z uwzględnieniem różnych kryteriów. EL2A_U09 Test,
Activity during classes,
Oral answer
M_U002 Student potrafi zastosować proste metody numeryczne do analizy obwodów nieliniowych. Student potrafi przeprowadzić analizę dynamiki obwodów liniowych przy pomocy grafów funkcyjnych i operatorowych oraz grafów przepływu sygnałów. EL2A_U09, EL2A_U08 Test,
Activity during classes,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat analizy, w tym także numerycznej, nieliniowych obwodów elektrycznych. Student zna znaczenie filtrów pasywnych i aktywnych dla współczesnej elektroenergetyki i jakości energii elektrycznej. Student zna wybrane metody syntezy obwodów liniowych. EL2A_W07, EL2A_W06 Test,
Activity during classes,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zna znaczenie myślenia i działaania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać analizy obwodów nieliniowych oraz analizy i syntezy obwodów obwodów liniowych z uwzględnieniem różnych kryteriów. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować proste metody numeryczne do analizy obwodów nieliniowych. Student potrafi przeprowadzić analizę dynamiki obwodów liniowych przy pomocy grafów funkcyjnych i operatorowych oraz grafów przepływu sygnałów. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat analizy, w tym także numerycznej, nieliniowych obwodów elektrycznych. Student zna znaczenie filtrów pasywnych i aktywnych dla współczesnej elektroenergetyki i jakości energii elektrycznej. Student zna wybrane metody syntezy obwodów liniowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Nieliniowe obwody elektryczne – elementy nieliniowe, aproksymacja charakterystyk nieliniowych, podstawowe właściwości obwodów nieliniowych.
 2. Nieliniowe obwody rezystancyjne i metody ich analizy: metoda analityczna, graficzna metoda prostej oporu, graficzna metoda charakterystyki łącznej, metoda iteracyjna Newtona-Raphsona.
 3. Gaficzne przedstawienie równań obwodów liniowych: schematy blokowe funkcyjne i operatorowe, grafy przepływu sygnałów.
 4. Liniowe filtry pasywne i aktywne oraz ich zastosowania we współczesnej energetyce.
 5. Elementy syntezy liniowych obwodów pasywnych: metoda Cauera, metoda Fostera.

Auditorium classes:

Ćwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia ilustrujące wykład.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 18 h
Realization of independently performed tasks 46 h
Participation in auditorium classes 18 h
Preparation for classes 36 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych (OCA) stanowi ocenę końcową (OK): OK= OCA

Prerequisites and additional requirements:
 1. Teoria obwodów I
 2. Teoria obwodów II
Recommended literature and teaching resources:
 1. Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna – analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych., PWN, Warszawa 1984
 2. Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna – analiza i synteza elektrycznych obwodów nieliniowych., PWN, Warszawa 1987
 3. Mitkowski S.: Nieliniowe obwody elektryczne. WN-D AGH. Kraków 1999.
 4. Czosnowski J.: Materiały dydaktyczne na sronie galaxy.agh.edu.pl/czos
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None