Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zaawansowane techniki internetowe
Course of study:
2017/2018
Code:
MIS-2-202-IO-n
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computational Engineering
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Moduł ma za zadanie zapoznanie studentów z technologiami internetowymi umożliwiającymi tworzenia z złożonych aplikacji zarówno po stronie serwera jak i klienta.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią platformę programistyczną i w oparciu o nią zaimplementować aplikację Internetową IS2A_U14, IS2A_U12, IS2A_U11 Activity during classes
M_U002 Zna środowiska programistyczne i umie wdrożyć wykonane przez siebie aplikacje WWW w przedsiębiorstwie IS2A_W22, IS2A_U13, IS2A_K04 Activity during classes
M_U003 Potrafi pracować nad implementacją aplikacji WWW w zespole IS2A_W19, IS2A_K02, IS2A_K03 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna różne platformy programistyczne i różnice pomiędzy nimi IS2A_W14, IS2A_W15, IS2A_W13, IS2A_W12 Activity during classes,
Test
M_W002 Wie jak wykorzystać platformę programistyczną do szybkiego prototypowania IS2A_W14, IS2A_W12, IS2A_W17 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią platformę programistyczną i w oparciu o nią zaimplementować aplikację Internetową - - - + - - - - - - -
M_U002 Zna środowiska programistyczne i umie wdrożyć wykonane przez siebie aplikacje WWW w przedsiębiorstwie - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi pracować nad implementacją aplikacji WWW w zespole - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różne platformy programistyczne i różnice pomiędzy nimi + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jak wykorzystać platformę programistyczną do szybkiego prototypowania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

reść:
Głównym założeniem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych rozwiązań programistycznych umożliwiających łatwe i szybkie stworzenie aplikacji Internetowych. W ramach wykładu przedstawiane będą różne technologie programistyczne wraz z odpowiednimi platformami programistycznymi. Wykłady będą się opierać głównie o przykłady implementacyjne.

Program wykładów:
- Wprowadzenie do platform implementacyjnych (tzw. frameworków) – omówienie roli silników do zarządzania widokami oraz mechanizmów ORM wraz z przykładami
- Omówienie modeli tworzenia aplikacji WWW z wykorzystaniem technologii ASP.NET
- Omówienie modeli tworzenia aplikacji WWW z wykorzystaniem technologii Ruby on Rails,
- Omówienie modeli tworzenia aplikacji WWW z wykorzystaniem technologii Django for Python,
- Omówienie modeli tworzenia aplikacji WWW z wykorzystaniem innych technologii

Project classes:

Program ćwiczeń projektowych:
- zapoznanie się z wybranym frameworkiem internetowym
- wykonanie specyfikacji funkcjonalnej wybranego projektu
- Implementacja warstwy funkcjonalnej z wykorzystaniem scaffoldingu
- wykonanie projektu graficznego, implementacja graficznego interfejsu użytkownika z wykorzystaniem wybranej technologii
- Implementacja warstwy modelowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 18 h
Participation in project classes 18 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest zwykle odpowiednikiem oceny z projektu. Jeżeli student opracował do wykładu pomoce dydaktyczne w postaci kodów źródłowych aplikacji Internetowej, wówczas jego ocena końcowa może ulec podwyższeniu o jeden stopień w zależności od stopnia zaawansowania opracowanych materiałów.

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

Zalecane są materiały multimedialne na stronach dostawców platform programistycznych.
UWAGA: jeśli pojawiają się książki, to z reguły są one przedatowane w porównaniu do aktualnej wersji oprogramowania dostępnego w Internecie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Rauch Ł., Pietrzyk M., e-Collaboration platform for metal forming enterprises based on the semantic Web technologies, in: Leading the Web in concurrent engineering – next generation concurrent engineering / eds. Parisa Ghodous, Rose Dieng-Kuntz, Geilson Loureiro, Amsterdam [etc.], IOS Press, 2006, 206–213

Gridowa implementacja procedur analizy wrażliwości — Grid implementation procedures for sensitivity analysis /RAUCH Ł., SZELIGA D., BACHNIAK D. // W: KomPlasTech 2014 : informatyka w technologii metali : Wisła Malinka, 19–22 stycznia 2014

Parameter study in metallurgy: SSRVE case study with Scalarm / Dariusz KRÓL, Renata SŁOTA, Jacek KITOWSKI, Łukasz RAUCH, Maciej PIETRZYK // W: KU KDM 2014 : seventh ACC Cyfronet AGH users’ conference : Zakopane, 12–14 Mar 2014 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-09-5. — S. 81–82

Harnessing heterogeneous computational infrastructures for studying metallurgical rolling processes / Dariusz KRÓL, Renata SŁOTA, Łukasz RAUCH, Jacek KITOWSKI, Maciej PIETRZYK // W: eChallenges e-2014 [Dokument elektroniczny] : Belfast, Ireland, 29–30 October 2014 : conference proceeding / eds. Paul Cunningham, Miriam Cunningham. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belfast] : IIMC International Information Management Corporation, 2014. — ISBN: 978-1-905824-45-8. — S. 1–9

Investigation of crankshafts production process by using grid-based sensitivity analysis / Daniel BACHNIAK, Łukasz RAUCH // W: KU KDM 2015 : eighth ACC Cyfronet AGH users’ conference : Zakopane 11–13 Mar 2015 : proceedings /eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2015. —ISBN: 978-83-61433-12-5. — S. 29–30

Promowane prace magisterskie:
Budz Bartłomiej, Internetowy system komputerowy do identyfikacji parametrów modeli materiałowych, promotor: Łukasz Rauch

Kochański Karol, Wykorzystanie platformy implementacyjnej Symfony 2.0 w realizacji aplikacji Internetowych wg wzorca projektowego MVC na przykładzie systemu do zarządzania konferencjami i czasopismami naukowymi, promotor: Łukasz Rauch

Zięba Grzegorz, Implementacja algorytmu personalizacji w sytsemie rekomendacji produktów na przykładzie wybranego sklepu internetowego, promotor: Łukasz Rauch

Kucharzyk Marcin, Wykorzystanie Zend Framework jako efektywnego narzędzia tworzenia zaawansowanych aplikacji Internetowych na przykładzie implementacji wielojęzycznego słownika pojęć metalurgicznych, promotor: Łukasz Rauch

Marcin Czesak, Internetowy system wspomagania prowadzenia i oceniania zajęć dydaktycznych, promotor: Łukasz Rauch

Promowane prace inżynierskie::
Rogowski Piotr, Opracowanie projektu systemu Internetowego do projektowania technologii walcowania z wykorzystaniem wybranego frameworku PHP

Bednarski Krzysztof, Implementacja warstwy komunikacji dla obiektowo zorientowanej biblioteki MES oraz aplikacji Internetowych

Sojka Łukasz, Wizualizacja wyników modelowania Statystycznie Podobnych Reprezentatywnych Elementów Objętościowych 3D dla aplikacji Internetowych

Budz Bartłomiej, Implementacja systemu do interaktywnej obsługi map akustycznych z wykorzystaniem technologii internetowych

Karkula Mateusz, Implementacja aplikacji typu Single SignOn dla naukowych serwisów Internetowych

Additional information:

None