Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MIS-2-314-IO-n
Name:
Odnawialne źródła energii
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computational Engineering
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Gołdasz Andrzej (Andrzej.Goldasz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Cebo-Rudnicka Agnieszka (cebo@agh.edu.pl)
Gołdasz Andrzej (Andrzej.Goldasz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafić w sposób przejrzysty przedstawić wyniki projektu. Activity during classes,
Presentation,
Project
Skills
M_U001 Potrafić zastosować w sposób praktyczny zdobytą wiedzę do projektowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. IS2A_U04, IS2A_U02 Activity during classes,
Examination,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii: wodą, wiatrem, biomasą, promieniowaniem słonecznym, energią geotermalną i technologie je wykorzystujące. IS2A_W18 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Ma podstawy do projektowania instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. IS2A_W07 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafić w sposób przejrzysty przedstawić wyniki projektu. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafić zastosować w sposób praktyczny zdobytą wiedzę do projektowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii: wodą, wiatrem, biomasą, promieniowaniem słonecznym, energią geotermalną i technologie je wykorzystujące. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawy do projektowania instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Energetyka a środowisko naturalne. Kierunki proekologicznej polityki energetycznej państwa.

  Przybliżone zostaną problemy polskiej i światowej energetyki konwencjonalnej. Przedstawione zostaną również kierunki proekologicznej polityki Polski.

 2. Nieodnawialne źródła energii. Paliwa stałe, ciekłe i gazowe

  Opisane zostaną własności konwencjonalnych nieodnawialnych źródeł energii.

 3. Energia wód śródlądowych. Energia wód morskich i oceanicznych.

  Przedstawione zostaną cechy charakterystyczne i urządzenia związane z wytwarzaniem energii z wód śródlądowych, wód morskich i oceanicznych.

 4. Energia wiatru

  Przedsytawione zostaną urządzenia i cechy charakterystyczne energetyki wiatrowej.

 5. Biomasa, biogaz.

  Przedstawione zostaną własności biomasy, sposoby jej wykorzystywania. Poruszone zostaną
  kwestie związane z produkcją i wykorzystywaniem biogazu.

 6. Energia geotermalna. Gruntowy wymiennik ciepła. Pompa ciepła.

  Scharakteryzowane zostaną możliwości i sposoby wykorzystania energii geotermalnej. Przedstawione zostaną typowe rozwiązania gruntowych wymienników ciepła. Przedstawione zostaną typowe rozwiązania pomp ciepła.

 7. Energia promieniowania słonecznego.

  Przedstawione zostaną urządzenia do produkcji c.w.u. i energii elektrycznej z wykorzystaniem
  promieniowania słonecznego.

 8. Ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa paliwowe.

  Przedstawione zostaną typowe rozwiązania ogniw fotowoltaicznych i paliwowych.

 9. Technologie wodorowe.

  Przedstawione zostaną aktualne możliwości wykorzystania wodoru jako paliwa “przyszłości”.

Laboratory classes:

• Obliczanie instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – obliczanie instalacji kolektorów słonecznych.
• Obliczenia dla ogniw i modułów ogniw fotowoltaicznych.
• Obliczanie instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – obliczanie instalacji silników wiatrowych.
• Obliczanie instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – obliczanie instalacji pomp ciepła.
• Obliczanie gruntowych wymienników ciepła.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 18 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Preparation for classes 30 h
Participation in laboratory classes 18 h
Contact hours 14 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:
 • Gronowicz J.: Niekonwencjonalne źródła energii. Poznań 2008.
 • Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT 2006.
 • Rubik M.: Pompy ciepła. Warszawa 1999.
 • Bogdanienko J.: Odnawialne źródła energii. PWN 1989.
 • Klugmann-Radziemska E.: Odnawialne źródła energii : przykłady obliczeniowe. Gdańsk 2006.
 • Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT 2007.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1)Czystsza produkcja jako istotny element zarządzania środowiskowego — Leszek KURCZ, Elżbieta KUPIEC, Andrzej GOŁDASZ. Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych : IV konferencja : Ustroń, wrzesień 2001 : materiały konferencyjne.
2)Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła na skalę przemysłową — Piotr Figiel, Tomasz Siwek, Andrzej GOŁDASZ. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. 2008 nr 15 s. 63–69.
3) System ogrzewania dla osób podatnych na alergie — Heating system for people prone to alergies / Wołoszyn Wojciech, Rzeźnikiewicz Paweł, GOŁDASZ Andrzej. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. 2006 nr 8 s. 225–231.

Additional information:

None