Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
MIS-2-317-IO-n
Name:
Formy współpracy i metody pozyskiwania funduszy europejskich
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Computational Engineering
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Madej Łukasz (lmadej@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Madej Łukasz (lmadej@agh.edu.pl)
Perzyński Konrad (kperzyns@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole i odpowiedniego podziału pracy pomiędzy członków zespołu. IS2A_K02 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Involvement in teamwork
M_K002 Posiada umiejętność przygotowania wniosku zgodnie z obowiązującymi regułami dotyczącymi kwestii merytorycznych i finansowych. IS2A_K06 Report
M_K003 Posiada umiejętność przedstawienia opracowanego wniosku na forum publicznym jak również umiejętność rzetelnej oceny innych prezentowanych wniosków zgodnie z obowiązującymi kryteriami. IS2A_K03 Participation in a discussion
M_K004 Ma świadomość zalet płynących z pozyskiwania funduszy europejskich dla ogólno pojętego rozwoju społeczeństwa. IS2A_K06 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wyboru mechanizmu finansowania dopasowanego do własnych potrzeb w wyniku wyszukiwania i analizowania źródeł informacji dotyczących podstawowych funduszy/programów/projektów. IS2A_U23 Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedze na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich z poziomu krajowego oraz europejskiego. IS2A_W22 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole i odpowiedniego podziału pracy pomiędzy członków zespołu. - - - + - - - - - - -
M_K002 Posiada umiejętność przygotowania wniosku zgodnie z obowiązującymi regułami dotyczącymi kwestii merytorycznych i finansowych. + - - + - - - - - - -
M_K003 Posiada umiejętność przedstawienia opracowanego wniosku na forum publicznym jak również umiejętność rzetelnej oceny innych prezentowanych wniosków zgodnie z obowiązującymi kryteriami. - - - + - - - - - - -
M_K004 Ma świadomość zalet płynących z pozyskiwania funduszy europejskich dla ogólno pojętego rozwoju społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wyboru mechanizmu finansowania dopasowanego do własnych potrzeb w wyniku wyszukiwania i analizowania źródeł informacji dotyczących podstawowych funduszy/programów/projektów. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedze na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich z poziomu krajowego oraz europejskiego. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Możliwości pozyskiwania funduszy ze struktur Unii Europejskiej
 2. 7 program ramowy – omówienie programu „współpraca”
 3. 7 program ramowy – omówienie programu „pomysły”
 4. 7 program ramowy – omówienie programów „ludzie”, „możliwości”, „IRC”, „Euratom”
 5. 7 program ramowy – finanse i prawo
 6. Program COST – omówienie założeń programu i wniosku
 7. Fundusz Węgla i stali – omówienie założeń programu i wniosku
 8. Fundusze Norweskie – omówienie założeń programu i wniosku
 9. Fundusze strukturalne – wprowadzenie
 10. Fundusze strukturalne – wybrane zagadnienia: program innowacyjna gospodarka 1
 11. Fundusze strukturalne – wybrane zagadnienia: program innowacyjna gospodarka 1
 12. Fundusze strukturalne – wybrane zagadnienia: program kapitał ludzki 1
 13. Fundusze strukturalne – wybrane zagadnienia: program kapitał ludzki 2
 14. Praktyczne wskazówki podczas pisania i oceny wniosków
Project classes:
 1. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego
 2. Opracowanie konsorcjum projektowego
 3. Opracowanie zadań wykonanych w projekcie
 4. Opracowanie budżetu i terminarza projektu
 5. Wypełnianie wniosku projektowego
 6. Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 18 h
Participation in project classes 9 h
Preparation for classes 45 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
2. http://www.efs.gov.pl
3. http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html
4. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ewa Banet, Barbara Baster, Jerzy Duda, Bartłomiej Gaweł, Rafał Jankowski, Stanisław Jędrusik, Piotr Macioł, Andrzej Macioł, Łukasz Madej, Jarosław Nowak, Andrzej Paliński, Wiktoria Paradowska, Anna Pilch, Radosław Puka, Bogdan Rębiasz, Adam Stawowy, Zbigniew Śliwa, Roman Wrona, Zarządzanie regułami biznesowymi : perspektywy zastosowania w zarządzaniu technologią, pod red. Andrzeja Macioła i Adama Stawowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2011.

Additional information:

Wykład adresowany jest do studentów, którzy w przyszłości będą stanowić trzon kadry zarządzającej nie tylko średnich i małych przedsiębiorstw, ale także dużych przedsiębiorstw różnych sektorów przemysłu. Podstawowym założeniem wykładu jest przybliżenie możliwości, jakie oferuje szeroka gama programów badawczo-rozwojowych funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną założenia oraz cele szczegółowe wybranych programów, ich procedury organizacyjne, a także sposoby finansowania oraz warunki współpracy. Całość zaprezentowana zostanie na przykładach obecnie prowadzonych projektów, co pozwoli nie tylko na teoretyczne, ale także na praktyczne poznanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi i przemysłowymi w różnych krajach.

The lecture is devoted to students that in the future will be working as the management staff of small, medium and large enterprises. The main aim of the lecture is to present knowledge about the wide range of possibilities provided by different research and development projects within the European Union. The major goals and rules of selected research funds are presented and discussed. Particular attention is also put on financial and administrative aspects of the cooperation between partners from different countries within these project. The lecture is based on examples of presently realized EU projects. That way not only theoretical but also practical knowledge is provided.