Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RBE-3-504-s
Name:
Meshless methods for vibration of continuous systems
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Machinery Construction and Exploitation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć częstości drgań własnych układów ciągłych o różnych warunkach brzegowych z wykorzystaniem Metody Rozwiązań Fundamentalnych. Participation in a discussion,
Oral answer,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi wyznaczyć częstości drgań własnych i amplitudy drgań wymuszonych układów ciągłych o różnych warunkach brzegowych z wykorzystaniem Metody Funkcji Radialnych. Report,
Oral answer,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna modele matematyczne podstawowych układów ciągłych. Activity during classes
M_W002 Student zna funkcje Greena dla podstawowych układów ciągłych (obszary nieskończone - bez warunków brzegowych). Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wyznaczyć częstości drgań własnych układów ciągłych o różnych warunkach brzegowych z wykorzystaniem Metody Rozwiązań Fundamentalnych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć częstości drgań własnych i amplitudy drgań wymuszonych układów ciągłych o różnych warunkach brzegowych z wykorzystaniem Metody Funkcji Radialnych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna modele matematyczne podstawowych układów ciągłych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna funkcje Greena dla podstawowych układów ciągłych (obszary nieskończone - bez warunków brzegowych). + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Przegląd metod bezsiatkowych i ich zastosowania w analizie drgań układów ciągłych

Idea metod bezsiatkowych i porównanie z metodami wymagającymi podziału analizowanego obszaru na siatkę elementów (Metoda różnic Skończonych, Metoda Elementów Skończonych, Metoda Elementów Brzegowych).
Przegląd metod bezsiatkowych.
Zastosowanie wybranych metod w analizie drgań pręta, wału, belki, membrany, płyty, 2D i 3D układu akustycznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na wykładach + pisemne sprawozdanie obejmujące tematykę zajęć

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość równań drgań podstawowych układów ciągłych (pręt, wał, belka, płyty, układy akustyczne).
Podstawowa znajomość metod “siatkowych” analizy drgań układów ciągłych (MRS, MES, MEB).

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None