Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-104-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBG-1-105-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBG-1-107-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-109-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
GBG-1-102-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-103-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
GBG-1-106-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-208-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBG-1-209-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GBG-1-210-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-201-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
GBG-1-202-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GBG-1-203-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

2
 
GBG-1-251-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy 1/3

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBG-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-214-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-215-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-216-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-217-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Przedmioty do wyboru (HES 1)

The rules for selecting groups/modules: wybór jednego z przedmiotów

2
 
GBG-1-204-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-206-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-207-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-211-s
x
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-213-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-303-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
GBG-1-304-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-305-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-306-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBG-1-307-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-311-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-302-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Język obcy - semestr 2/3

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków

 
GBG-1-301-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-308-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-315-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-316-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bud.

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem

6
 
GBG-1-309-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-310-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-312-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-313-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-404-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBG-1-405-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBG-1-406-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBG-1-407-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBG-1-414-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-415-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-412-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Język obcy - semestr 3/3

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków

5
 
GBG-1-403-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBG-1-411-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBG-1-416-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBG-1-417-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBG-1-418-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bud.

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem

6
 
GBG-1-402-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-408-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-409-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-410-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-503-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBG-1-504-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBG-1-507-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBG-1-508-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-509-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBG-1-511-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-502-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bud.

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem

6
 
GBG-1-501-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-505-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Specjalistyczne roboty wyburzeniowe w budownictwie
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-510-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-512-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Wpływ procesów budowlanych na środowisko
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-601-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
GBG-1-602-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-
GBG-1-603-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBG-1-604-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBG-1-605-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-
GBG-1-606-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBG-1-607-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-

Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bud.

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem

12
 
GBG-1-608-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy technologii robót remontowych
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-609-s 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-610-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Prowadzenie badań naukowych lub działalność w kole naukowym
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-612-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-701-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-702-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-1-703-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.2

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

3
 
GBG-1-704-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Etyka - konflikty moralne współczesnego świata
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
GBG-1-705-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata. Terroryzm
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
GBG-1-740-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-741-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-751-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Foreign-language subjects selected for the first level, st.

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy. Lista może być uzupełniana.

3
 
GBG-1-712-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-713-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-714-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-715-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-716-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-717-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-718-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-719-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-720-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bud.

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem

6
 
GBG-1-707-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Prowadzenie badań naukowych lub działalność w kole naukowym
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-708-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Zintegrowane projektowanie w budownictwie
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-709-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Akustyka budowlana
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-710-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-711-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy modelowania zjawisk geotechnicznych
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-