Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
SEN-1-104-s
Module temporarily open for editing for the person responsible for it. After 22.10.14, 13:14 hours module will be closed again.
Podstawy informatyki
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEN-1-107-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Other Basic

 
SEN-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
SEN-1-102-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEN-1-103-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Blok HS sem. 1

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
SEN-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-108-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-112-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-113-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Główne nurty muzyki popularnej
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-114-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization - the new challenges of a new world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-115-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-116-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-117-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-120-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

EN elective block semester 1

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 5 ECTS

5
 
SEN-1-105-s 21 21 0 0 0 15 0 0 0 0 0 57 5
-
SEN-1-110-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEN-1-111-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
SEN-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEN-1-206-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEN-1-207-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

 
SEN-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
SEN-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEN-1-204-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Physical Education

 
SEN-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

EN blok obieralny semestr 2

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 2 ECTS

2
 
SEN-1-201-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-209-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-210-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-211-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Foreign language (JO1) semester 2

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
SEN-1-212-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B-2 level – a compulsory course 135 h- semester 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
SEN-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
SEN-1-214-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
SEN-1-215-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
SEN-1-216-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
SEN-1-301-s 30 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
SEN-1-302-s
Module temporarily open for editing for the person responsible for it. After 20.10.14, 11:39 hours module will be closed again.
Fluid mechanics
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEN-1-306-s
Module temporarily open for editing for the person responsible for it. After 03.12.14, 12:19 hours module will be closed again.
Termodynamika
30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEN-1-307-s
CAD
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

 
SEN-1-304-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Fizyka III
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Physical Education

 
SEN-1-317-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

EN elective block semester 3

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 6 ECTS

6
 
SEN-1-305-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEN-1-308-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEN-1-309-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEN-1-316-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Foreign language (JO1) semester 3

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
SEN-1-303-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
SEN-1-310-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
SEN-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
SEN-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
SEN-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
SEN-1-403-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEN-1-406-s 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEN-1-410-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
SEN-1-411-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEN-1-413-s 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Physical Education

 
SEN-1-412-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

EN elective block semester 4

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 2 ECTS

2
 
SEN-1-404-s 7 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
SEN-1-405-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-407-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEN-1-409-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Foreign language (JO1) semester 4

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

5
 
SEN-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEN-1-414-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEN-1-415-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEN-1-416-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEN-1-417-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Inżynierski w jezyku obcym

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotu za min. 3 ECTS

3
 
SEN-1-402-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEN-1-408-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językach Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
SEN-1-502-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEN-1-503-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
SEN-1-504-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEN-1-505-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

EN elective block semester 5

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 9 ECTS

9
 
SEN-1-501-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEN-1-506-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
SEN-1-507-s 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEN-1-509-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEN-1-511-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
SEN-1-612-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
SEN-1-613-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

EN elective block semester 6

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 20 ECTS

20
 
SEN-1-602-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEN-1-610-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
SEN-1-611-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEN-1-615-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEN-1-616-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEN-1-617-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEN-1-618-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SEN-1-619-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEN-1-624-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEN-1-625-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-
SEN-1-626-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEN-1-627-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
SEN-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 375 15
+

Przedmiot z grupy HS sem. 7

 
SEN-1-703-s 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-

EN elective block semester 7

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 12 ECTS

12
 
SEN-1-702-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SEN-1-704-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Energetyka jądrowa
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SEN-1-705-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SEN-1-706-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SEN-1-707-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SEN-1-708-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SEN-1-709-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-