Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

 
DGK-2-106-GF-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-107-GF-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGK-2-109-GF-s 6 0 15 10 0 0 0 0 0 0 8 39 2
-
DGK-2-110-GF-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGK-2-111-GF-s 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
DGK-2-112-GF-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Mathematics

 
DGK-2-101-GF-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-102-GF-s 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 30 3
+
DGK-2-103-GF-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-104-GF-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-105-GF-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Non-technical

 
DGK-2-113-GF-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

 
DGK-2-204-GF-s 18 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
+
DGK-2-205-GF-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
DGK-2-206-GF-s 45 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
DGK-2-207-GF-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
DGK-2-208-GF-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-201-GF-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-202-GF-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-2-203-GF-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

 
DGK-2-301-GF-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
DGK-2-303-GF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

 
DGK-2-304-GF-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

moduł obieralny w języku obcym na specjalności Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

3
 
DGK-2-302-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-305-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-306-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-307-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-