Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-106-GN-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGK-2-107-GN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGK-2-108-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-110-GN-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
DGK-2-111-GN-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Mathematics

 
DGK-2-101-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-102-GN-s 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 30 3
+
DGK-2-103-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-104-GN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGK-2-105-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Non-technical

 
DGK-2-113-GN-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-204-GN-s 45 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 105 6
+
DGK-2-207-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-208-GN-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
DGK-2-209-GN-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
DGK-2-210-GN-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-201-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-202-GN-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-2-203-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy (specjalistyczny) - GNiK

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych kursów specjalistycznych

2
 
DGK-2-205-GN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-301-GN-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGK-2-302-GN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-303-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGK-2-304-GN-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

 
DGK-2-305-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+