Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programming in LabView
Course of study:
2017/2018
Code:
RIA-1-401-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Korbiel Tomasz (tkorbiel@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Pawlik Paweł (pawlik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi projektować proste algorytmy przetwarzania sygnałów. Potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniających dotrzymanie terminów. IA1A_U22, IA1A_U10 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. IA1A_U12 Activity during classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu podstaw programowania. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu implementacji algorytmów. Ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania. IA1A_W13 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw teorii sygnałów oraz metod ich analizy i przetwarzania. IA1A_W16 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi projektować proste algorytmy przetwarzania sygnałów. Potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniających dotrzymanie terminów. - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu podstaw programowania. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu implementacji algorytmów. Ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania. - - + + - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw teorii sygnałów oraz metod ich analizy i przetwarzania. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Obsługa środowiska LabVIEW, budowa pierwszego programu.
2. Tworzenie dokumentacji oprogramowania, testowanie i eliminacja błędów
3. Operacje na tablicach, zmiennych numerycznych i tekstowych.
4. Budowa programu przy użyciu pętli: WHILE, FOR.
5. Implementacja algorytmów bazujących na zmiennych numerycznych i tekstowych.
6. Prezentacja wyników na wykresach, zapis i odczyt danych z pliku.
7. Budowa aplikacji w oparciu o strukturę maszyny stanów.
8. Budowa aplikacji w oparciu o strukturę producent-konsument.
9. Realizacja pomiaru przy użyciu karty dźwiękowej.
10. Konfiguracja i obsługa karty pomiarowej.
11. Tworzenie automatycznych raportów w formacie .html. Budowa automatycznego konspektu pomiarowego w formatach .doc, .xls
12. Tworzenie aplikacji .exe oraz dystrybuowanie aplikacji.
13. Kolokwium zaliczeniowe.

Project classes:

1. Omówienie tematów projektów.
2. Przedstawienie i omówienie najczęstszych problemów związanych z programowaniem w środowisku LabVIEW.
3. Prezentacja zrealizowanych projektów przez studentów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 24 h
Participation in project classes 6 h
Preparation for classes 12 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość budowy i obsługi komputera. Podstawy analizy matematycznej.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura

1. LabVIEW Core 1 Course Manual – National Instruments Corporation
2. LabVIEW Core 2 Course Manual – National Instruments Corporation
3. Komputerowe Systemy Pomiarowe – W. Nawrocki, 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None