Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia internetu
Course of study:
2017/2018
Code:
RIA-1-606-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. IA1A_K01, IA1A_K02 Involvement in teamwork
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych IA1A_K01, IA1A_K02 Completion of laboratory classes
M_K003 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania inżynierskiego IA1A_K01, IA1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi skonfigurować system dostępowy do sieci internet bazujący na protokołach sieci bezprzewodowych IA1A_U09 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi stworzyć sieć lokalną oraz konfigurować i zarządzać routerem. IA1A_U08, IA1A_U09 Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi zaprojektować sieć komputerową z dostępem do Internetu. IA1A_U11, IA1A_U10, IA1A_U09 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie protokołów komunikacyjnych i urządzeń sieciowych pracujących w sieci Internet IA1A_W16, IA1A_W15 Test
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu zasad działania i możliwości funkcjonalnych systemów dostępowych do sieci Internet IA1A_W16, IA1A_W15 Test
M_W003 Student posiada wiedzę nowoczesnych technologii internetowych zarówno na poziomie aplikacji internetowych jak i protokołów komunikacyjnych IA1A_W14, IA1A_W15 Test
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu programowania i administrowania urządzeniami dostępowymi do sieci Internet IA1A_W14, IA1A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektantów, wykonując powierzony mu fragment zadnia projektowego zgodnie z przyjętymi założeniami. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych + - + - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, potrafi w sposób zrozumiały i z odpowiedzialnością za słowo zredagować raport z wykonanego zadania inżynierskiego - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi skonfigurować system dostępowy do sieci internet bazujący na protokołach sieci bezprzewodowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stworzyć sieć lokalną oraz konfigurować i zarządzać routerem. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować sieć komputerową z dostępem do Internetu. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie protokołów komunikacyjnych i urządzeń sieciowych pracujących w sieci Internet + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu zasad działania i możliwości funkcjonalnych systemów dostępowych do sieci Internet + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę nowoczesnych technologii internetowych zarówno na poziomie aplikacji internetowych jak i protokołów komunikacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu programowania i administrowania urządzeniami dostępowymi do sieci Internet + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do zagadnień technologii internetowych – 2 godziny
• Struktura sieci rozległej
• Budowa i funkcjonalność elementów składowych sieci WAN
• Protokoły i usługi w sieci Internet
2. Stos protokołów TCP/IP – 3 godziny
• Protokół TCP/IP
• Mechanizmy adresowania w sieci Internet
• Mechanizmy routingu w sieci
• Protokoły i usługi w sieci Internet
3. TCP/IP ver. 6.0- 2 godziny
• Nowe rozwiązania oferowane przez protokół TCP/IP ver. 6.0
• Mechanizmy adresacji w sieci
• Jakość usług w TCP/IP ver. 6.0
4. Urządzenia sieciowe – routery – 2 godziny
• Zasada działania i zadania ruterów w sieci Internet
• Metody optymalizacji tras transmisyjnych
• Podstawowe protokoły routingu
5. Systemy dostępowe do sieci Internet – 4 godziny
• Standardy xDSl
• Technologia GPRS, HSPA i LTE
• WiMAX
6. Metody projektowania aplikacji internetowych – 2 godziny
• Narzędzia programowe do projektowania stron www
• Systemy CMS
• Realizacja dynamicznych stron www

Laboratory classes:

1. Konfiguracja sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu – 3 godziny
2. Konfiguracja i administrowanie switchem zarządzalnym – 2 godziny
3. Konfiguracja i zarządzanie pracą routera – 4 godziny
4. Analizator transmisji danych w sieci przewodowej – 3 godziny
5. Analizator sieci bezprzewodowych – 3 godziny

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej (OK) jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwium z wiedzy teoretycznej.
2. Obliczamy średnią ważoną zajęć projektowych (60%) oraz kolokwium z teorii (40%).
3. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie zależności:
jeżeli śr>=90%, to OK=5.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=80%, to OK=4.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=70%, to OK=4.0 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=60%, to OK=3.5 w przeciwnym przypadku
jeżeli śr>=50%, to OK=3.0 w przeciwnym przypadku OK=2.0
4. Jeżeli pozytywną ocenę wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwium zaliczeniowego uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych
Podstawowa wiedza z zakresu architektur komputerowych

Recommended literature and teaching resources:

1. Komputerowe sieci bezprzewodowe i przewodowe – Wożniak, Nowicki
2. Sieci LAN, MAN, WAN Protokoły komunikacyjne – Woźniak, Nowicki
3. TCP/IP Administracja Sieci –Hunt Craig, Oficyna Wydawnicza READ ME
4. Biblia TCP/IP- Rob Scrimger, Helion
5. Akademia CISCO – podręcznik administratora

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None