Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody i narzędzia programowe w akustyce
Course of study:
2017/2018
Code:
RIA-1-610-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
dr inż. Borkowski Bartłomiej (bborkow@agh.edu.pl)
dr inż. Czajka Ireneusz (iczajka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kosała Krzysztof (kosala@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi efektywnie pracować samodzielnie i w zespole, korzystać z wyników pracy uzyskanych przez innych jego członków IA1A_U01 Activity during classes,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi dokonać klasyfikacji postawionego zadania pod kątem wyboru właściwej metody analizy problemu IA1A_U01 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umie posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji układów akustycznych IA1A_U09 Project,
Report
M_U003 Potrafi zbudować model numeryczny, identyfikować podstawowe własności modelowanych układów, przeprowadzić ich analizę numeryczną IA1A_U02 Report,
Execution of laboratory classes,
Test
M_U004 Posiada umiejetność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji postawionego zadania, potrafi sporządzić rysunki, schematy i przygotować tekst stanowiący podsumowanie pracy IA1A_U11 Project
Knowledge
M_W001 Zna metody modelowania pola akustycznego, zna podstawowe modele numeryczne pól i układów akustycznych IA1A_W06 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowej służącej do analizy pola akustycznego w przestrzeni otwartej i zamkniętej oraz zna zasady kształtowania parametrów akustycznych wnętrz. IA1A_W13, IA1A_W12 Test,
Project,
Report,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi efektywnie pracować samodzielnie i w zespole, korzystać z wyników pracy uzyskanych przez innych jego członków - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać klasyfikacji postawionego zadania pod kątem wyboru właściwej metody analizy problemu + - + + - - - - - - -
M_U002 Umie posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji układów akustycznych + - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zbudować model numeryczny, identyfikować podstawowe własności modelowanych układów, przeprowadzić ich analizę numeryczną + - + + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejetność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji postawionego zadania, potrafi sporządzić rysunki, schematy i przygotować tekst stanowiący podsumowanie pracy - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody modelowania pola akustycznego, zna podstawowe modele numeryczne pól i układów akustycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowej służącej do analizy pola akustycznego w przestrzeni otwartej i zamkniętej oraz zna zasady kształtowania parametrów akustycznych wnętrz. + - + + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe pojęcia i sformułowania analizy numerycznej pola akustycznego
 2. Metody geometryczne analizy pola akustycznego
 3. Metoda Różnic Skończonych
 4. Metoda Elementów Skończonych
 5. Metoda Elementów Brzegowych
 6. Metoda Statystycznej Analizy Energii
 7. Metody hybrydowe
Laboratory classes:
 1. Podstawy budowy modeli geometrii układów akustycznych
 2. Metody geometryczne
 3. Metoda Elementów Skończonych i Elementów Brzegowych
 4. Badanie fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku
 5. Modelowanie parametrów akustycznych przegród w programie AFMG Sound Flow
 6. Metody symulacji pola akustycznego w przestrzeni nieograniczonej
Project classes:
 1. Realizacja indywidualnego projektu wg wydanego zadania dla jednej z metod analizy pola akustycznego
 2. Realizacja projektu zespołowego
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Preparation for classes 19 h
Participation in laboratory classes 26 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Participation in project classes 10 h
Contact hours 5 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Krótka rozmowa z wykładowcą. Średnia ważona z ocen zaliczeniowych laboratorium i projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw akustyki.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Ciskowski R.D., Brebbia C.A.: Boundary element methods in acoustics, Elsevier Applied Science, London 1991.
 2. Gołaś A.: Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska, Wyd. AGH, Kraków 1995.
 3. Kincaid D., Cheney W.: Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2006.
 4. Ziemiański L.: Metoda elementów skończonych w analizie procesów wibroakustycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997.
 5. Zienkiewicz O.C.: Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None