Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy percepcji i przetwarzania informacji przez człowieka
Course of study:
2017/2018
Code:
RIA-1-712-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Acoustic Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł charakteryzuje podstawowe zagadnienia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji przez człowieka.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. IA1A_K07, IA1A_K05 Activity during classes,
Scientific paper
M_K002 Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji. IA1A_K04, IA1A_K03, IA1A_K05, IA1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu percepcji i przetwarzania informacji. IA1A_U08 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji przez człowieka. IA1A_W09 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu percepcji i przetwarzania informacji. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji przez człowieka. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Wstęp, Pojęcia podstawowe, Znaczenie procesów percepcji i przetwarzania informacji,
Receptory, Układ nerwowy, Mechanizmy percepcji,
Adaptacja i zmęczenie receptorów, Układ nerwowy, Budowa, Działanie,
Mózg, Kora nowa, Pierwotne obszary zmysłowe, Pola Brodmana,
Selekcja i kodowanie informacji, Rola zmysłów, Dotyk, Smak, Węch,
Wzrok i kora wzrokowa, Równowaga, Zmysły wewnętrzne, Synestezje, Percepcja czasu,
Metody badań percepcji, Psychofizyczny i pomiar percepcji, Prawo Webera-Fechnera, Prawo Stevensa, Detekcja progu bezwzględnego, Detekcja progu różnicowego,
Zaburzenia poznawcze, Złudzenia sensoryczne i poznawcze,
Emocje, Osobowość, Temperament,
Uwaga, Koncentracja, Pamięć,
Złożone czynności psychiczne, Mowa, Muzyka,
Subiektywizm przetwarzania informacji, Heurystyki i błędy poznawcze,
Dwa systemy myślenia, przetwarzanie informacji świadome i nieświadome,
Myślenie algorytmiczne, Myślenia statystyczne, prawa małych i dużych liczb,
Intuicja kontra wzory, Stres, konstruktor czy destruktor, Procesy podejmowania decyzji

Seminar classes:

Wstęp, Pojęcia podstawowe, Znaczenie procesów percepcji i przetwarzania informacji,
Receptory, Układ nerwowy, Mechanizmy percepcji,
Adaptacja i zmęczenie receptorów, Układ nerwowy, Budowa, Działanie,
Mózg, Kora nowa, Pierwotne obszary zmysłowe, Pola Brodmana,
Selekcja i kodowanie informacji, Rola zmysłów, Dotyk, Smak, Węch,
Wzrok i kora wzrokowa, Równowaga, Zmysły wewnętrzne, Synestezje, Percepcja czasu,
Metody badań percepcji, Psychofizyczny i pomiar percepcji, Prawo Webera-Fechnera, Prawo Stevensa, Detekcja progu bezwzględnego, Detekcja progu różnicowego,
Zaburzenia poznawcze, Złudzenia sensoryczne i poznawcze,
Emocje, Osobowość, Temperament,
Uwaga, Koncentracja, Pamięć,
Złożone czynności psychiczne, Mowa, Muzyka,
Subiektywizm przetwarzania informacji, Heurystyki i błędy poznawcze,
Dwa systemy myślenia, przetwarzanie informacji świadome i nieświadome,
Myślenie algorytmiczne, Myślenia statystyczne, prawa małych i dużych liczb,
Intuicja kontra wzory, Stres, konstruktor czy destruktor, Procesy podejmowania decyzji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 20 h
Participation in seminar classes 6 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None