Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Chemia

 
MIC-1-104-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Engineering

 
MIC-1-106-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Humanities

 
MIC-1-107-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Mathematics

 
MIC-1-101-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
MIC-1-102-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Non-technical

 
MIC-1-105-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Physics

 
MIC-1-103-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIC-1-203-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIC-1-204-s 28 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 56 5
-
MIC-1-206-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIC-1-208-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Humanities

 
MIC-1-207-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 1
-

Mathematics

 
MIC-1-201-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Non-technical

 
MIC-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Physics

 
MIC-1-202-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Język obcy do wyboru - I st. - ZALICZENIE

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolny język obcy i uczestniczy w zajęciach z tego języka przez 4 semestry

0
 
MIC-1-205-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
MIC-1-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
MIC-1-211-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
MIC-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
MIC-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIC-1-302-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIC-1-304-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIC-1-308-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIC-1-311-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Mathematics

 
MIC-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

 
MIC-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

IC D01

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 6 pkt ECTS

6
 
MIC-1-309-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-
MIC-1-310-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-

Język obcy do wyboru - I st. - ZALICZENIE

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolny język obcy i uczestniczy w zajęciach z tego języka przez 4 semestry

0
 
MIC-1-305-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
MIC-1-306-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
MIC-1-307-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
MIC-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
MIC-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIC-1-403-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIC-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIC-1-416-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Humanities

 
MIC-1-414-s 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 2
-

Non-technical

 
MIC-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

IC D02

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 5 pkt ECTS

5
 
MIC-1-405-s 28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIC-1-415-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

IC D03

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 5 pkt ECTS

5
 
MIC-1-406-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIC-1-411-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Język obcy do wyboru - I st. - EGZAMIN

The rules for selecting groups/modules: Student uczestniczy w zajęciach z języka obcego, który wybrał na 3 semestrze. Na 6 semestrze student zdaje egzamin.

5
 
MIC-1-401-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
MIC-1-408-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
MIC-1-409-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
MIC-1-410-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
MIC-1-412-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIC-1-504-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIC-1-505-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MIC-1-507-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIC-1-510-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

IC D04

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł (prowadzony w języku angielskim) o minimalnej liczbie 6 pkt ECTS

6
 
MIC-1-508-s 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 6
-
MIC-1-509-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
-

IC D05

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 6 pkt ECTS

6
 
MIC-1-506-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MIC-1-511-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
MIC-1-514-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIC-1-602-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Praktyki

 
MIC-1-615-s
Pra
0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 4
-

IC D08

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 5 pkt ECTS

5
 
MIC-1-612-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIC-1-614-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
MIC-1-701-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Projekt inżynierski
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Blok obieralny 2

The rules for selecting groups/modules: Studenci wybierają blok trzech modułów IC D9 lub IC D10

15
 

IC D09

The rules for selecting groups/modules: Studenci wybierają blok trzech modułów IC D9 lub IC D10

 
MIC-1-702-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIC-1-703-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIC-1-704-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

IC D10

The rules for selecting groups/modules: Studenci wybierają blok trzech modułów IC D9 lub IC D10

 
MIC-1-705-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIC-1-706-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIC-1-707-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-