Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Databases
Course of study:
2017/2018
Code:
MIC-1-406-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Heat Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 posiada znajomość obsługi programu Microsoft Access IC1A_U01 Execution of a project
M_U002 posiada podstawową znajomość obsługi serwerów baz danych (MySQL lub PostgreSQL) IC1A_U01 Project
M_U003 posiada umiejętność projektowania relacyjnych baz danych IC1A_U01 Project
Knowledge
M_W001 posiada znajomość podstawowych pojęć algebry relacji IC1A_W01 Examination
M_W002 zna podstawy języka SQL IC1A_W10, IC1A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 posiada znajomość obsługi programu Microsoft Access - - - + - - - - - - -
M_U002 posiada podstawową znajomość obsługi serwerów baz danych (MySQL lub PostgreSQL) - - - + - - - - - - -
M_U003 posiada umiejętność projektowania relacyjnych baz danych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada znajomość podstawowych pojęć algebry relacji + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy języka SQL + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Idea baz danych. Analiza i projektowanie systemów informacyjnych: analiza strukturalna, modelowanie funkcjonalności – diagram przepływu danych, słownik danych, modelowanie danych. Narzędzia CASE w projektowaniu baz danych. Relacyjne bazy danych (klucz, tabele, indeksy, relacje, formularze, zapytania, raporty, menu). Narzędzia realizacji baz danych. Polecenia języka zapytań SQL. Administracja bazami danych. Interfejsy programistyczne do baz danych – podstawowe wiadomości.

Program wykładów
1. Bazy Danych – podstawowe pojęcia
2. Elementy baz danych
3. Modele danych
4. Relacyjny model danych
5. Normalizacja
6. Diagramy ERD
7. Program MS Access
8. Systemy Zarządzania Bazami Danych
9. Algebra Relacji
10. Tworzenie Baz Danych w oparciu o serwery BD
11. Administracja serwerami BD
12. Język SQL I
13. Język SQL II
14. Interfejsy programistyczne BD

Project classes:

Program zajęć projektowych
1. Zapoznanie się możliwościami funkcjonalnymi i obsługą narzędzi typu CASE
2. Wspólne opracowanie projektu bazy danych
3. Podstawy programu MS Access
4. Język SQL
5. Administracja serwerem baz danych
6. Opracowanie indywidualnego projektu bazy danych
7. Implementacja indywidualnego projektu bazy danych w programie MS Access
8. Implementacja indywidualnego projektu bazy danych na serwerze BD

Warunki zaliczenia:

 • obecność na minimum 12 spotkaniach
 • dopuszczalne jest odrobienie zajęć z inną grupą (ten sam temat zajęć)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z kollokwiów:

  • projektowanie baz danych
  • program Access

 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu indywidualnego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Completion of a project 36 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektu

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:
 1. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996.
 2. Beynon-Davies P., Systemy baz danych, WNT, Warszawa 2003.
 3. Ullman J.D., Widom J., Podstawowy kurs systemów baz danych. Wydanie III , Helion 2011
 4. Karwin, B., Antywzorce języka SQL. Jak unikać pułapek podczas programowania baz danych, Helion 2012
 5. Rogulski, M., Bazy danych dla studentów Podstawy projektowania i języka SQL, 2012
 6. Yank, K., PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja, Helion, 2013.
 7. Gilmore, J., PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV, Helion, 2011
 8. Dubois P., MySQL. Vademecum profesjonalisty, Helion, 2014.
 9. Access 2013 PL. Kurs, Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Helion 2013
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None