Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduł kierunkowy

 
NIM-1-105-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIM-1-110-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Moduł ogólny

 
NIM-1-101-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIM-1-103-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIM-1-104-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIM-1-113-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Moduł podstawowy

 
NIM-1-106-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIM-1-108-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIM-1-109-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIM-1-111-s 60 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 8
+

s

 
NIM-1-112-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Health and Safety Training
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-

M

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera dwa moduły spośród zaproponowanych do realizacji w danym roku akademickim przez dziekana WMN za łączną liczbę 4 punktów ECTS

4
 
Expand/collapse content
NIM-1-102-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIM-1-115-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIM-1-117-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduł kierunkowy

 
NIM-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduł podstawowy

 
NIM-1-201-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
NIM-1-204-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
NIM-1-206-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIM-1-208-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Non-technical

 
NIM-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Język obcy sem. 2

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

0
 
Expand/collapse content
NIM-1-205-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NIM-1-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NIM-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NIM-1-213-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NIM-1-214-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B-2 level – a compulsory course 135 h- semester 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduł kierunkowy

 
NIM-1-301-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIM-1-304-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIM-1-308-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduł podstawowy

 
NIM-1-306-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
NIM-1-307-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIM-1-312-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Non-technical

 
NIM-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy sem. 3

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

0
 
Expand/collapse content
NIM-1-305-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NIM-1-310-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NIM-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NIM-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NIM-1-316-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Moduł obieralny IM I stopień III semestr

The rules for selecting groups/modules: Wybór 1 przedmiotu

5
 
Expand/collapse content
NIM-1-302-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
NIM-1-303-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduł kierunkowy

 
NIM-1-402-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIM-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIM-1-411-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Moduł podstawowy

 
NIM-1-410-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Non-technical

 
NIM-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy sem. 4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

5
 
Expand/collapse content
NIM-1-412-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIM-1-414-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIM-1-415-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIM-1-416-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIM-1-417-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

M

The rules for selecting groups/modules: Wybór dwóch przedmiotów

10
 
Expand/collapse content
NIM-1-405-s
f
30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
NIM-1-406-s
M
30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
NIM-1-407-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
NIM-1-408-s
M
30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
NIM-1-409-s
S
30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduł kierunkowy

 
NIM-1-502-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy przeróbki plastycznej
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NIM-1-503-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIM-1-510-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NIM-1-511-s 45 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Moduł obieralny IM I stopień V semestr

The rules for selecting groups/modules: Wybór czterech przedmiotów

16
 
Expand/collapse content
NIM-1-501-s
The module has not been published by the person responsible for it.
P
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIM-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIM-1-506-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIM-1-507-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIM-1-508-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIM-1-509-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduł kierunkowy

 
NIM-1-601-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
NIM-1-605-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIM-1-609-s
The module has not been published by the person responsible for it.
M
0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIM-1-615-s
The module has not been published by the person responsible for it.
P
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NIM-1-616-s
The module has not been published by the person responsible for it.
W
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIM-1-620-s
S
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Professional practice

 
NIM-1-611-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Moduł obieralny IM I stopień VI semestr

15
 

Blok obieralny IM I stopień VI semestr (12pkt. ECTS)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów za łączną liczbę 12 punktów ECTS

 
Expand/collapse content
NIM-1-604-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIM-1-606-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIM-1-607-s
The module has not been published by the person responsible for it.
M
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIM-1-608-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIM-1-610-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIM-1-613-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIM-1-614-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Blok obieralny IM I stopień VI semestr (wybór 1)

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów za łączną liczbę 3 punktów ECTS

 
Expand/collapse content
NIM-1-602-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
NIM-1-603-s
o
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
NIM-1-706-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 15
-

Moduł obieralny IM I stopień VII semestr

The rules for selecting groups/modules: Wybór 2 przedmiotów

10
 
Expand/collapse content
NIM-1-701-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIM-1-702-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIM-1-703-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduł obieralny IM I stopień VII semestr (jezykowy)

The rules for selecting groups/modules: Wybór 1 przedmiotu

5
 
Expand/collapse content
NIM-1-704-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
NIM-1-705-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-