Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
aaa
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-104-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student będzie miał swiadomość znaczenia procesów migracji płynów w osrodku porowatym i oceny ich wpływu na środowisko naturalne IN2A_K01, IN2A_K02, IN2A_K03 Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student bedzie umiał wykonywać obliczenia bilansowe dla złóż ropnych, ropno - gazowych i czysto gazowych IN2A_U04, IN2A_U02, IN2A_U06, IN2A_U01 Examination,
Test,
Execution of exercises,
Test results
M_U002 Student będzie umiał wykonywać obliczenia dopływu wody złożowej z za konturu dla nieograniczonych i ograniczonych stref wodonośnych IN2A_W02, IN2A_W09, IN2A_W01, IN2A_W03 Examination,
Test,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U004 Stedent będzie umiał wykonywać obliczenia wydatku dozwolonego odwiertu ze wzgledu na stożki wodne IN2A_U04, IN2A_U10, IN2A_U02, IN2A_U06, IN2A_U09, IN2A_U03, IN2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises,
Test results
Knowledge
M_W001 Student będzie znał równania bilansu masowego dla złóż węglowodorów IN2A_W02, IN2A_W10, IN2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises,
Test results
M_W002 Student bedzie znał metody obliczania ilości dopływajacej wody do złoża węglowodorów IN2A_W02, IN2A_W09, IN2A_W01 Examination,
Test,
Execution of exercises,
Test results
M_W003 Student bedzie znał charakter zjawisk kapilarnych związanych przepływe dwufazowym w osrodku porowatym. Bedzie znał ogólne przyczyny tworzenia sie stożków i języków wodnych. IN2A_W02, IN2A_W10, IN2A_W09, IN2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student będzie miał swiadomość znaczenia procesów migracji płynów w osrodku porowatym i oceny ich wpływu na środowisko naturalne - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student bedzie umiał wykonywać obliczenia bilansowe dla złóż ropnych, ropno - gazowych i czysto gazowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student będzie umiał wykonywać obliczenia dopływu wody złożowej z za konturu dla nieograniczonych i ograniczonych stref wodonośnych + + - - - - - - - - -
M_U004 Stedent będzie umiał wykonywać obliczenia wydatku dozwolonego odwiertu ze wzgledu na stożki wodne + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student będzie znał równania bilansu masowego dla złóż węglowodorów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student bedzie znał metody obliczania ilości dopływajacej wody do złoża węglowodorów + - - - - - - - - - -
M_W003 Student bedzie znał charakter zjawisk kapilarnych związanych przepływe dwufazowym w osrodku porowatym. Bedzie znał ogólne przyczyny tworzenia sie stożków i języków wodnych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Równanie bilansu masowego dla złóż węglowodorów

  W ramach wykładu zostanie wyprowadzone rownanie bilansu masowego dla złóża ropno – gazowego i złoża gazowego.

 2. Równanie bilansu masowego dla złóż węglowodorów c.d.

  W ramach wykładu będą nanalizowane różne przypadki złóż oraz posacie równnania bilansu dla tych złóż. Złóża wolumetryczne i niewolumetryczne. Identyfikacja charakteru pracy złóża gazowego. Ciśnienie nasycenia i jego znaczenie dla eksploatacji złóż ropno gazowych.

 3. Metody obliczania ilości dopływajacej wody do złoża z za konturu

  W ramach wykładu zostaną podane zostana najwazniejsze metody obliczania ilości doplywającej wody do złoża wraz z podaniem warunków ich stosowania.

 4. Analiza frontu wypierania płynów w złożu weglowodorów

  W ramach wykładu zostanie przeprowadzona analiza zjawisk wiazanych z wzajemnym wypieraniem sie płynów złożowych.
  Będą rozważane modele wypiersnia frontalnego (tłokowego) oraz warunki jego przyjęcia.
  Pojecie konturu rozmytego oraz przyczyny jest istnienia.
  Podstawy teoretyczne stosowania metod wtórnych i metod trzecich.

 5. Okreslanie czau przebicia się wody do odwiertów. Pojecia stozków i jezyków wodnych

  W ramach wykładu podane zostana sposoby oceny czasu przebicia sie wody do odwiertów. Podane zostaną przyczyny i warunki tworzenia sie stożków i jezyków wodnych w złożach węglowodorów.

Auditorium classes:
 1. Obliczenia bilansowe złóż węglowodorów

  W ramach cwiczeń wykonywane będą wariantowe przykładowe obliczenia dotyczące zostaowania rownań blilansu masowego dla złóż ropnych, ropno gazowych i gazowych.

 2. Obliczenia dopływu wody złożowej

  W ramach ćwiczeń student będzie wykonywał obliczenia ilosci dopływajacej wody z za konturu przy użyciu różnych metod m.in. van Everdingena i Hursta oraz Fetkovitcha.

 3. Obliczanie czasu przebicia sie wody złozowej do odwiertu

  Wykonywane będą obliczenia czasu przepbicia sie wody złóżowej do odwertu przy założeniu frontalnego kontutu oraz wypierania lekościowego.

 4. Obliczenia wydatku dozwolonego odwiertu

  Wykonywane będą przykładowe obliczenia wydaktu krytycznego odwiertu pionowego i poziomego ze względu na stożek wodny przy użyciu równań Dupita i Scholsa oraz modyfikacji tych równań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 10 h
Contact hours 15 h
Realization of independently performed tasks 65 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa przedmiotu będzie średnia ocen: oceny ćwiczeń audytoryjnych (waga 0.4) oraz oceny egzaminu (waga0.6)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest obligatoryjnie obecność na ćwiczeniach zgodniez reulaminem studiów oraz znajomośc materiału podaweanego na wykładach sprawdzanego na egzaminie

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiały dydaktyczne z wykładów
2.Chi U. Ikoku, Natural Gas Engineering, John Wiley & Sons, New York 1984
3.L.P. Dake Fundamentals of Gas Reservoir Engineering, Amsterdam, 1986

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None