Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria materiałowa i korozja
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-106-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Słupek Ewa (eslupek@agh.edu.pl)
dr inż. Bednarz Stanisław (stan@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu doskonalenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w doborze odpowiednich materiałów na konstrukcje otworów i odwiertów naftowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie zjawiska korozji i doboru materiałów w konstrukcji otworów naftowych i uzbrojenia odwiertów IN2A_W02, IN2A_K05, IN2A_W15, IN2A_W08, IN2A_W06, IN2A_W05, IN2A_K03, IN2A_U11, IN2A_U18 Test
Skills
M_U001 Potrafi zdefiniować zagrożenia techniczne i dobrać odpowiedni materiał na konstrukcję otworów naftowych i ich wyposażenia napowierzchniowego i wgłębnego. IN2A_U07, IN2A_U10, IN2A_U11, IN2A_U18 Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie budowę i właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w górnictwie naftowym i gazownictwie. IN2A_W15, IN2A_W08, IN2A_W06, IN2A_W05, IN2A_W09 Test
M_W002 Rozumie zjawiska korozji i potrafi im skutecznie przeciwdziałać. IN2A_U15, IN2A_U11
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie zjawiska korozji i doboru materiałów w konstrukcji otworów naftowych i uzbrojenia odwiertów - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zdefiniować zagrożenia techniczne i dobrać odpowiedni materiał na konstrukcję otworów naftowych i ich wyposażenia napowierzchniowego i wgłębnego. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie budowę i właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w górnictwie naftowym i gazownictwie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie zjawiska korozji i potrafi im skutecznie przeciwdziałać. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe właściwości materiałów, ich zależność od struktury i procesów wytwarzania. Klasyfikacja materiałów. Stopy metali i ich dobór w budowie urządzeń wiertniczych i wydobywczych. Polimery w wiertnictwie i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego. Materiały ceramiczne i kompozytowe. Korozja i metody ochrony. Metody badań własności mechanicznych materiałów.

Auditorium classes:

Analiza i dobór własności fizycznych materiałów do zastosowań w wiertnictwie oraz górnictwie nafty i gazu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Sprawdzian pisemny – w tym test wielokrotnego wyboru.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z fizyki, chemii i wytrzymałości materiałów

Recommended literature and teaching resources:
1. Blicharski M. Wstęp do inżynierii materiałowej WNT, Warszawa, 1998 r.

2. Baszkiewicz J. Korozja materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004.
3. Przybyłowicz K. Metaloznawstwo. Wydawnictwa AGH.
4. Cottrell A.H. Własności mechaniczne materii. PWN. Warszawa, 1970.
5. Adamiec P., Dziubiński J., Tasak E. Materiały i technologie wytwarzania
rur. Wyd. Fundacji Odysseum, Warszawa 1998 r.
6. Skorupa A., Bal M., Haduch J. Techniki spawalnicze w budowie maszyn.
Wydawnictwa AGH, Kraków, 1996
7. Normy PN-EN ISO

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Bednarz S. Zagadnienia materiałowe w budowie sprzętu do eksploatacji w środowisku korozyjnym Wiertnictwo, Nafta, Gaz, 2002 R. 19/1 s. 35–51
2. Bednarz S., J.Artymiuk, A.Kessler Zagadnienie produkcji i eksploatacji przewodu wiertniczego. Nafta 1984/6
3. Bednarz S. Tribological problems of making up of drill collars threaded connections, 3rd International Conference, Luhacovice 1997, Czechy,
4. Tasak S.,S.Bednarz, J.Artymiuk Problemy pękania obciążników w czasie eksploatacji. Materialy VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe Metody i Technologie w Geologii Naftowej, Wiertnictwie, Eksploatacji Otworowej i Gazownictwie. Kraków 22-23.06.1995.
5. Badania zużycia korozyjnego rur wydobywczych stosowanych w odwiercie podziemnego magazynu gazu Swarzów 22 —Jan ARTYMIUK, Stanisław BEDNARZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz 2007 t. 24 z. 2 s. 717–731.
6. Bednarz S., J. Krowiak Increasing requirements for sour service production equipment, W: Neft’ i gaz Ukrainy = Oil and gas of Ukraine : materialy 6\j mezdunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii “Neft’ i gaz Ukrainy – 2000” = materials 6th international scientific-practical conference “Oil and gas of Ukraine – 2000” : Ivano-Frankivsk, 31 oktjabrja – 3 nojabrja : sbornik naučnych rabot. T. 2 = collection of scientific works. Pt. 2 / Ukrainskaja Neftegazovaja Akademija. — Ivano-Frankivsk : 2000.
7. Artymiuk J., S. Bednarz, Badania zużycia korozyjnego rur wydobywczych stosowanych w odwiertach podziemnego magazynu gazu-Swarzów w: Wiertnictwo-Nafta –Gaz, Półrocznik, Tom 24, Zeszyt 2, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007

Additional information:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z regulaminem studiów.
Ćwiczenia – zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów