Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Eksploatacja morskich złóź węglowodorów
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-209-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Wojnar Albin (albin.wojnar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Świadomość pozatechnicznych skutków działalności eksploatacyjnej na morzu IN2A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Umiejętności z zakresu projektowania elementów systemów eksploatacyjnych morskich złóż węglowodorów IN2A_U02 Project
M_U002 Umiejętności z zakresu obliczeń wybranych elementów systemów eksploatacyjnych morskich złóż węglowodorów IN2A_U06 Project
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu systemów eksploatacji morskich złóż węglowodorów IN2A_W02 Activity during classes
M_W002 Wiedza z zakresu udostępniania złóż morskich węglowodorów IN2A_W03 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Świadomość pozatechnicznych skutków działalności eksploatacyjnej na morzu + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności z zakresu projektowania elementów systemów eksploatacyjnych morskich złóż węglowodorów - - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejętności z zakresu obliczeń wybranych elementów systemów eksploatacyjnych morskich złóż węglowodorów - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu systemów eksploatacji morskich złóż węglowodorów + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedza z zakresu udostępniania złóż morskich węglowodorów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Systemy eksploatacji morskich złóż węglowodorów.
Rodzaje platform eksploatacyjnych.
Pływające systemy eksploatacyjne.
Podmorskie systemy eksploatacyjne.
Systemy kontroli i sterowania.
Systemy magazynowania i tankowania.
Systemy separacji i uzdatniania węglowodorów.

Project classes:

Projektowanie podstawowych parametrów technologicznych systemów eksploatacji morskich złóż węglowodorów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 20 h
Completion of a project 10 h
Participation in project classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia projektu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Jahn, Cook, Graham; Hydrocarbon Exploration and Production, Elsevier 2003.
Chakrabarti, Subrata, Handbook of Offshore Engineering, Elsevier 2005.
Nardone, Well Testing Project Management – Onshore and Offshore Operations, Elsevier 2009.
Bradley, Petroleum Engineers Handbook, SPE 1987.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.