Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Napowierzchniowe zagospodarowanie złóż węglowodorów
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-301-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Fąfara Zbigniew (fafara@agh.edu.pl)
dr inż. Zagrajczuk Danuta (zagradan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie wykorzystywanych metod i budowy instalacji do zagospodarowania złóż ropy naftowej. IN2A_K04, IN2A_K07 Project,
Activity during classes
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności przy projektowaniu instalacji na kopalni ropy naftowej ze względów bezpieczeństwa, oddziaływania na środowisko naturalne i skutków ekonomicznych. IN2A_K01, IN2A_K02, IN2A_K04, IN2A_K05 Activity during classes,
Project
M_K003 Ma świadomość ważności roli inżyniera w przemyśle naftowym. IN2A_K03, IN2A_K04 Project,
Activity during classes
M_K004 Potrafi działać w sposób profesjonalny i przedsiębiorczy przy podejmowaniu decyzji dotycząców sposobu zagospodarowania złóż ropy naftowej. IN2A_K01, IN2A_K06, IN2A_K04 Activity during classes,
Project
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować urządzenie do separacji płynu złożowego o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. IN2A_U21, IN2A_U03, IN2A_U16, IN2A_U10 Project,
Activity during classes,
Examination,
Essays written during classes
M_U002 Potrafi zaprojektować instalację do wielostopniowej separacji płynu złożowego o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. IN2A_U21, IN2A_U03, IN2A_U16, IN2A_U10 Project,
Examination,
Essays written during classes
M_U003 Potrafi zaprojektować instalację do stabilizacji ropy naftowej o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. IN2A_U03, IN2A_U16, IN2A_U10 Project,
Activity during classes,
Examination,
Essays written during classes
M_U004 Potrafi zaprojektować instalację do demulgacji ropy naftowej o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. IN2A_U21, IN2A_U03, IN2A_U16, IN2A_U10 Project,
Activity during classes,
Examination,
Essays written during classes
M_U005 Potrafi zaprojektować instalację do odsiarczania ropy naftowej o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. IN2A_U03, IN2A_U16, IN2A_U10 Project,
Activity during classes,
Examination,
Essays written during classes
M_U006 Potrafi zaprojektować instalację do oczyszczania wód i ścieków kopalnianych o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. IN2A_U03, IN2A_U16, IN2A_U10 Project,
Activity during classes,
Examination
M_U007 Potrafi zaprojektować kompleksową instalację do zagospodarowania złoża ropy naftowej o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. IN2A_U03, IN2A_U16, IN2A_U07, IN2A_U10 Project,
Activity during classes,
Examination
Knowledge
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę na temat systemów ujęcia wydobycia i pomiaru płynów złożowych. IN2A_W02, IN2A_W06, IN2A_W03, IN2A_W07 Activity during classes,
Examination
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę na temat metod i instalacji stosowanych do separacji płynów złożowych na kopalni ropy naftowej. IN2A_W02, IN2A_W06, IN2A_W03, IN2A_W08, IN2A_W07 Project,
Activity during classes,
Examination,
Essays written during classes
M_W003 Ma szczegółową wiedzę na temat mechanizmów powstawania emulsji ropa-woda oraz metod i instalacji do demulgacji ropy naftowej. IN2A_W02, IN2A_W06, IN2A_W03, IN2A_W07 Project,
Activity during classes,
Examination,
Essays written during classes
M_W004 Posiada szczegółową wiedzę na temat metod i instalacji do odsiarczania ropy naftowej. IN2A_W02, IN2A_W06, IN2A_W03, IN2A_W08, IN2A_W07 Project,
Activity during classes,
Examination,
Essays written during classes
M_W005 Posiada szczegółową wiedzę na temat metod i instalacji do prowadzenia procesu stabilizacji ropy naftowej. IN2A_W02, IN2A_W06, IN2A_W03, IN2A_W08, IN2A_W07 Project,
Activity during classes,
Examination,
Essays written during classes
M_W006 Posiada szczegółową wiedzę na temat metod i instalacji do oczyszczania i usuwania wód i ścieków kopalnianych. IN2A_W02, IN2A_W06, IN2A_W03, IN2A_W08, IN2A_W07, IN2A_W13 Project,
Activity during classes,
Examination
M_W007 Zna elementy składowe, przeznaczenie i zasady projektowania kompleksowej instalacji na powierzchni kopalni ropy naftowej. IN2A_W02, IN2A_W06, IN2A_W03, IN2A_W07 Project,
Activity during classes,
Examination
M_W008 Zna na zaawansowanym poziomie program specjalistyczny do projektowania przebiegu technologicznego procesu przemian fizycznych i chemicznych. IN2A_W06, IN2A_W10, IN2A_W09, IN2A_W07 Project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie wykorzystywanych metod i budowy instalacji do zagospodarowania złóż ropy naftowej. + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności przy projektowaniu instalacji na kopalni ropy naftowej ze względów bezpieczeństwa, oddziaływania na środowisko naturalne i skutków ekonomicznych. + + - + - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość ważności roli inżyniera w przemyśle naftowym. + - - + - - - - - - -
M_K004 Potrafi działać w sposób profesjonalny i przedsiębiorczy przy podejmowaniu decyzji dotycząców sposobu zagospodarowania złóż ropy naftowej. + + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować urządzenie do separacji płynu złożowego o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. + + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować instalację do wielostopniowej separacji płynu złożowego o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. + + - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować instalację do stabilizacji ropy naftowej o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. + + - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaprojektować instalację do demulgacji ropy naftowej o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. + + - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi zaprojektować instalację do odsiarczania ropy naftowej o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. + + - + - - - - - - -
M_U006 Potrafi zaprojektować instalację do oczyszczania wód i ścieków kopalnianych o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. + - - + - - - - - - -
M_U007 Potrafi zaprojektować kompleksową instalację do zagospodarowania złoża ropy naftowej o wymaganych parametrach pracy z wykorzystaniem programu specjalistycznego. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę na temat systemów ujęcia wydobycia i pomiaru płynów złożowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę na temat metod i instalacji stosowanych do separacji płynów złożowych na kopalni ropy naftowej. + + - + - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę na temat mechanizmów powstawania emulsji ropa-woda oraz metod i instalacji do demulgacji ropy naftowej. + + - + - - - - - - -
M_W004 Posiada szczegółową wiedzę na temat metod i instalacji do odsiarczania ropy naftowej. + + - + - - - - - - -
M_W005 Posiada szczegółową wiedzę na temat metod i instalacji do prowadzenia procesu stabilizacji ropy naftowej. + + - + - - - - - - -
M_W006 Posiada szczegółową wiedzę na temat metod i instalacji do oczyszczania i usuwania wód i ścieków kopalnianych. + - - + - - - - - - -
M_W007 Zna elementy składowe, przeznaczenie i zasady projektowania kompleksowej instalacji na powierzchni kopalni ropy naftowej. + - - + - - - - - - -
M_W008 Zna na zaawansowanym poziomie program specjalistyczny do projektowania przebiegu technologicznego procesu przemian fizycznych i chemicznych. - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Ujęcie płynu złożowego 3

  Szczegółowe omówienie wybranych zadadnień dotyczących ujęcia wydobycia i pomiaru płynów złożowych.
  Przykłady instalacji.

 2. Separacja płynu złożowego 3

  Najnowsze trendy w metodach i konstrukcji urządzeń do separacji płynu złożowego:

  • Separacja płynów złożowych z bardzo dużą zawartością wody – hydrocyklony.
  • Separatory stosowane na morskich platformach wydobywczych – separacja połączona z dehydratacją metodami elektrycznymi.
  • Separacja wgłębna połączona z zatłaczaniem wody do złoża.

  Tradycyjne i mowoczesne metody usuwania części stałych z separatora – np. fluidyzacja.

  Metody pomiaru i kontroli poziomu cieczy w separatorze.

  Wymagania dotyczące zawartości wody w ropie naftowej przeznaczonej do transportu. Wydajność odwadniania poszczególnych metod separacji płynu złożowego. Szczegółowy opis budowy i zasady działania elektrodehydratorów.

  Analiza aspektów technicznych i ekonomicznych przy projektowaniu instalacji do separacji wielostopniowej.

 3. Demulgacja ropy naftowej 3

  Szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących emulsji woda-ropa:

  • Budowa emulsji woda-ropa, układy dyspersyjne i koloidalne.
  • Starzenie się emulsji – transformacja w czasie.
  • Szczegółowy opis mechanizmu rozbijania emulsji woda-ropa.

  Szczegółowe omówienie metod i mechanizmów demulgacji ropy naftowej z przykładami instalacji i sposobem działania.

 4. Stabilizacja ropy naftowej 3

  Szczegółowa analiza aspektów techniczno-ekonomicznych stabilizacji ropy naftowej. Dopuszczalna prężność par węglowodorów.
  Metody kontroli stopnia stabilizacji ropy naftowej.
  Szczegółowy opis najnowoczesniejszych metod i instalacji do stabilizacji ropy naftowej.

 5. Odsiarczanie ropy naftowej 3

  Wymagania dotyczące dopuszczalnej zawartości siarkowodoru w ropie przeznaczonej do transportu.
  Analiza doboru wymaganej metody i instalacji do uzyskania zadowalającego poziomu odsiarczenia ropy naftowej.
  Metody i instalacje do odsiarczania gazu oddzielonego z ropy naftowej.

 6. Oczyszczanie i usuwanie wód i ścieków kopalnianych 2

  Klasy czystości wód. Aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące odprowadzania ścieków kopalnianych do środowiska.
  Typowy skład wody złożowej.
  Oczyszczanie ścieków kopalnianych odprowadzanych do środowiska.
  Oczyszczanie ścieków kopalnianych zatłaczanych powtórnie do złoża.
  Przykładowa instalacja do oczyszczania ścieków kopalnianych, wymagane procesy.
  Instalacja do zatłaczania wody do złoża.

 7. Kompleksowa instalacja na kopalni ropy naftowej 2

  Projekt kompleksowej instalacji do zagospodarowania złoża ropy naftowej.
  Współczesne tendencje projektowania instalacji na kopalni ropy naftowej:

  • Bezpieczeństwo.
  • Ochrona środowiska naturalnego.
  • Hermetyczność.
  • Automatyzacja.

  Przykłady kompleksowych instalacji do zagospodarowania złóż ropy naftowej.

Auditorium classes:
 1. Separacja płynu złożowego

  Podstawy fizyczne i równania matematyczne dotyczące separacji płynu złożowego:

  • Opis matematyczny procesu separacji płynów złożowych.
  • Obliczanie parametrów hydrodynamicznych separatora.
  • Określenie właściwości fizycznych mieszanin węglowodorów w separatorze.

 2. Stabilizacja ropy naftowej

  Podstawy fizyczne i równania matematyczne dotyczące stabilizacji ropy naftowej:

  • Obliczenia konstrukcyjne kolumny stabilizatora.
  • Równanie bilansu ciepła i obliczanie parametrów grzejnika w stabilizatorze.
  • Równanie bilansu ciepła i obliczanie parametrów kondensatora.
  • Równanie bilansu ciepła i obliczanie parametrów chłodnicy/wymiennika ciepła.
  • Obliczanie spadku temperatury ropy w rurociągu.
  • Określenie parametrów geometrycznych stabilizatora
  • Określenie parametrów termodynamicznych płynów w instalacji do stabilizacji ropy naftowej

 3. Demulgacja ropy naftowej

  Podstawy fizyczne i równania matematyczne dotyczące demulgacji ropy naftowej:

  • Obliczenia konstrukcyjne kolumny demulgatora.
  • Opis matematyczny procesu demulgacji.

 4. Odsiarczanie ropy naftowej

  Podstawy fizyczne i równania matematyczne dotyczące odsiarczania ropy naftowej:

  • Obliczenia konstrukcyjne instalacji do odsiarczania.
  • Opis matematyczny procesu odsiarczania ropy naftowej.

Project classes:
 1. Obsługa programu specjalistycznego ChemCAD 3

  Nauka obsługi programu specjalistycznego ChemCAD na zaawansowanym poziomie.

  Rozwiązywanie przykładowych problemów:

  • Separacja płynów złożowych.
  • Stabilizacja ropy naftowej.
  • Demulgacja ropy naftowej.
  • Odsiarczanie ropy naftowej.
  • Oczyszczanie wód i cieków kopalnianych.

 2. Projekt instalacji do separacji płynu złożowego 2

  Przygotowanie następujących projektów z użyciem programu specjalistycznego ChemCAD:

  • Projekt separatora o zadanych parametrach pracy
  • Projekt instalacji do wielostopniowej separacji o zadanych parametrach.

 3. Projekt instalacji do stabilizacji ropy naftowej 2

  Przygotowanie projektu z użyciem programu specjalistycznego ChemCAD instalacji do stabilizacji ropy naftowej z wykorzystaniem zadanej metody stabilizacji i określonych parametrach pracy.

 4. Projekt instalacji do demulgacji ropy naftowej 2

  Przygotowanie projektu z użyciem programu specjalistycznego ChemCAD instalacji do demulgacji ropy naftowej z wykorzystaniem zadanej metody demulgacji i określonych parametrach pracy.

 5. Projekt instalacji do odsiarczania ropy naftowej 2

  Przygotowanie projektu z użyciem programu specjalistycznego ChemCAD instalacji do odsiarczania ropy naftowej z wykorzystaniem zadanej metody odsiarczania i określonych parametrach pracy.

 6. Projekt instalacji do oczyszczania wód i ścieków kopalnianych 2

  Przygotowanie projektu z użyciem programu specjalistycznego ChemCAD instalacji do oczyszczania wód i ścieków kopalnianych o określonych parametrach pracy.

 7. Projekt kompleksowej instalacji na kopalni ropy naftowej 2

  Integracja dotychczasowych projektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 1 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie treści wykładów – egzamin po serii wykładów.

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych – uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie kolokwiów sprawdzających. Ocena na zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych jest średnią z ocen uzyskanych z poszczególnych kolokwiów.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych – do zaliczenia ćwiczeń projektowych należy samodzielnie wykonać dwa następujące projekty z użyciem programu specjalistycznego ChemCAD:

 • Projekt separatora płynu złożowego o zadanych parametrach pracy oraz instalacji do separacji wielostopniowej.
 • Projekt instalacji do stabilizacji ropy naftowej o zadanych parametrach pracy.
 • Projekt instalacji do demulgacji ropy naftowej o zadanych parametrach pracy.
 • Projekt instalacji do odsiarcania ropy naftowej o zadanych parametrach pracy.
 • Projekt instalacji do oczyszczania wód i ścieków kopalnianych o zadanych parametrach pracy.
 • Projekt kompleksowej instalacji na kopalni ropy naftowej – integracja projektów cząstkowych.
 • W ramach konsultacji projektowych projekty należy zaliczyć w indywidualnej rozmowie z prowadzącym projekt całosciowy z wszystkimi elementami składowymi.

Ocena na zaliczenie ćwiczeń projektowych jest wypadkową zaliczenia projektu kompleksowego z wszystkimi jego elementami składowymi.

Udział studenta w zajęciach uznanych przez prowadzącego za obowiązkowe jest konieczna. Usprawiedliwiona nieobecność musi być odrobiona na zajęciach z inną grupą lub w czasie konsultacji z prowadzącym w nieprzekraczalnym terminie podanym przez prowadzącego. Wykonane projekty należy oddać i zaliczyć w nieprzekraczalnym terminie podanym przez prowadzącego. Po przekroczeniu tego terminu projekty nie będą przyjmowane poza przypadkami opisanymi w RS AGH.

Ocena końcowa – średnia z oceny uzyskanej na egzaminie z treści wykładów oraz oceny stanowiącej zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych. Każda z tych dwóch ocen musi być pozytywna.

Prerequisites and additional requirements:

Aktualny wpis na semestr.
Zaliczenie modułów pokrewnych na studiach I stopnia na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza lub ewentualne zaliczenie indywidualne treści przekazanych w ramach tych modułów.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:

 1. Jewulski Jan – „Napowierzchniowe zagospodarowanie złóż kopalin ciekłych”. Wydawnictwa AGH, Kraków 2003.
 2. Jewulski Jan – „Zbiór zadań z eksploatacji złóż ropy naftowej”. Wydawnictwa AGH, Kraków 2000.
 3. Niepublikowane materiały ZZGNiG dotyczące systemów i instalacji na kopalni węglowodorów. Zielona Góra.
 4. Materiały szkoleniowe ZZGNiG dotyczące systemów i instalacji na kopalni węglowodorów. Zielona Góra.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None