Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Niekonwencjonalne metody eksploatacji otworowej
Course of study:
2017/2018
Code:
WIN-2-308-IN-s
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Oil Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Wojnar Albin (albin.wojnar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Wojnar Albin (albin.wojnar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość wykorzystania metody otworowej przy eksploatacji siarki IN2A_W03 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi narysować schemat odwiertu eksploatacyjnego dotyczącego wydobywania siarki. IN2A_W03 Test,
Engineering project,
Execution of a project
M_U002 Potrafi omówić zasady działanie metody Frascha. IN2A_W03 Test,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe własności fizyko chemiczne rudy siarki i soli. Test
M_W002 Zna metody eksploatacji złóż siarki IN2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość wykorzystania metody otworowej przy eksploatacji siarki + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi narysować schemat odwiertu eksploatacyjnego dotyczącego wydobywania siarki. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi omówić zasady działanie metody Frascha. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe własności fizyko chemiczne rudy siarki i soli. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody eksploatacji złóż siarki + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Ważniejsze własności fizyczno-chemiczne rudy siarki.
2.Typologia poszczególnych odmian siarki.
3.Siarka w przyrodzie.
4.Gospodarcze surowce siarkonośne.
5.Eksploatacja złóż siarki w złożach o niskiej wodochłonności.
6.Eksploatacja otworowa siarki metodą Frasha
a)Wiercenie otworów eksploatacyjnych,
b)Technologia eksploatacji otworów wiertniczych.
7.Metoda ekstrakcyjna eksploatacji siarki.
8.Ważniejsze własności fizyko-chemiczne soli.
9.Eksploatacja złóż soli.
10.Metody wydobywania solanek.
11.Urządzenia wydobywcze oraz napowierzchniowe stosowane przy eksploatacji solanek.

Project classes:

Projekt: „Eksploatacja otworowa siarki metodą Fresha”.Schemat odwiertu, opis metody. Określenie odległości między otworem odprężającym a eksploatacyjnym. Obliczenie ilości odwiertu odwadniającego. Określenie ilości otworów odwadniających.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zaliczenia ćwiczeń projektowych + ocena z wiadomości z wykładów + premia dla słuchaczy i dyskutantów

Prerequisites and additional requirements:

Wykłady – Obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów
Ćwiczenia projektowe – zaliczenie wymaganego projektu oraz kolokwium ( z możliwością wykorzystania godzin konsultacji)

Recommended literature and teaching resources:

1.Jewulski J. „ Napowierzchniowe zagospodarowanie złóż kopalin ciekłych” , AGH UWND Kraków 2003
2.Siuta J. „ Siarka w biosferze” , PWRiL Warszawa 1980
3.Wilk Z. „ Eksploatacja złóż płynnych surowców mineralnych” , Wydawnictwo Śląsk Katowice 1969

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach wymaga powtarzania całego przedmiotu.