Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic subjects I

 
GIS-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+
GIS-1-102-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

C. Przedmioty kierunkowe I

 
GIS-1-106-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIS-1-107-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

General subjects

 
GIS-1-103-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-105-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIS-1-108-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-109-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 1/3

 
GIS-1-208-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-209-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-211-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GIS-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Basic subjects I

 
GIS-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-202-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-203-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

C. Przedmioty kierunkowe I

 
GIS-1-206-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-214-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-219-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

General subjects

 
GIS-1-204-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-205-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

.

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

4
 
GIS-1-221-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-222-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-223-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-224-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-225-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

2
 
GIS-1-213-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-217-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-218-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-220-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-251-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 2/3

 
GIS-1-301-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-302-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-303-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-307-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GIS-1-315-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Basic subjects I

 
GIS-1-304-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
GIS-1-305-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

C. Przedmioty kierunkowe I

 
GIS-1-311-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GIS-1-312-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIS-1-313-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-314-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

General subjects

 
GIS-1-308-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-309-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
GIS-1-310-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic subjects I

 
GIS-1-417-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

C. Przedmioty kierunkowe I

 
GIS-1-402-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIS-1-403-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIS-1-405-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GIS-1-406-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

General subjects

 
GIS-1-401-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3

5
 
GIS-1-404-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIS-1-407-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIS-1-408-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIS-1-410-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIS-1-415-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

D. Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

6
 
GIS-1-409-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-411-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-412-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-413-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe I

 
GIS-1-501-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-502-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIS-1-503-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GIS-1-504-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIS-1-505-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

D. Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

12
 
GIS-1-506-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIS-1-507-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-508-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-1-509-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-1-510-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-1-511-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-1-512-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-513-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-514-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe I

 
GIS-1-602-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIS-1-603-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

E. Praktyki i proces dyplomowania I st.

 
GIS-1-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 6, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

17
 
GIS-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-605-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIS-1-606-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
GIS-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-608-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIS-1-609-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIS-1-610-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GIS-1-611-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-612-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

C. Przedmioty kierunkowe I

 
GIS-1-701-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

E. Praktyki i proces dyplomowania I st.

 
GIS-1-702-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-703-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.2

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.
Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

3
 
GIS-1-710-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GIS-1-740-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-741-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-1-751-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

D. Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. IŚ, I stopnia, stacjonarne

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS. Możliwa tolerancja +/- 3 pkt ECTS, o ile całkowita liczba ECTS w całym roku akademickim nie będzie mniejsza niż 60. Lista przedmiotów może być uzupełniana i aktualizowana przed każdym semestrem.

4
 
GIS-1-707-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GIS-1-708-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Foreign-language subjects selected for the first level, st.

The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy. Lista może być uzupełniana.

3
 
GIS-1-705-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-706-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-709-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-711-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-712-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-713-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-714-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-715-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-1-720-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-