Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-2-111-SI-s
Name:
Teledetekcja w inżynierii środowiska
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
dr inż. Pirowski Tomasz (pirowski@agh.edu.pl)
dr inż. Wróbel Andrzej (awrobel@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość istnienia metod teledetekcyjnych w inżynierii środowiska i ich roli IS2A_K08, IS2A_K01, IS2A_K06, IS2A_K04 Activity during classes,
Project,
Execution of laboratory classes
M_K002 potrafi zdobywać wiedzę na temat nowych technologii i ją popularyzować IS2A_K08, IS2A_K01, IS2A_K06, IS2A_K04 Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 posiada umiejetność wstępnego przetwarzania i analizy obrazów lotniczych i satelitarnych IS2A_U15, IS2A_W08, IS2A_U12, IS2A_W02, IS2A_U01 Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi zastosować właściwe technologie teledetekcyjne w inżynierii środowiska IS2A_U15, IS2A_W08, IS2A_U12, IS2A_W02, IS2A_U01 Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat promieniowania elektromagnetycznego i podstawowych wielkości fizycznych, które można wyznaczyć za pomocą teledetekcji IS2A_W08, IS2A_W02 Test,
Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 posiada wiedzę na temat przetwarzania lotniczych i satelitarnych danych teledetekcyjnych IS2A_W08, IS2A_W02 Test,
Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W003 ma ogólna wiedze na temat teledetekcji bliskiego zasiegu i danych, które można pozyskać tą techniką IS2A_W08, IS2A_W02 Test,
Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W004 ma wiedzę na temat możliwych zastosowań teledetekcji dla potrzeb inżynierii środowiska Test,
Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość istnienia metod teledetekcyjnych w inżynierii środowiska i ich roli + - + + - - - - - - -
M_K002 potrafi zdobywać wiedzę na temat nowych technologii i ją popularyzować + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejetność wstępnego przetwarzania i analizy obrazów lotniczych i satelitarnych - - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi zastosować właściwe technologie teledetekcyjne w inżynierii środowiska - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat promieniowania elektromagnetycznego i podstawowych wielkości fizycznych, które można wyznaczyć za pomocą teledetekcji + - + + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat przetwarzania lotniczych i satelitarnych danych teledetekcyjnych + - + + - - - - - - -
M_W003 ma ogólna wiedze na temat teledetekcji bliskiego zasiegu i danych, które można pozyskać tą techniką + - + + - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę na temat możliwych zastosowań teledetekcji dla potrzeb inżynierii środowiska + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do teledetekcji

  Definicje teledetekcji. Promieniowanie elektromagnetyczne, VIS, NIR, TIR i mikrofalowe. Interakcja promieniowania EM z powierzchnią Ziemi. Pojęcia: współczynnika odbicia, emisyjności i absorbcji. Podsawy wykorzystania danych teledetecyjnych z różnych zakresów spektralnych.

 2. Przetwarzanie obrazów teledetekcyjnych z pułapu lotniczego i satelitarnego

  Pozyskiwanie danych teledetekcyjnych z pułapu lotniczego i satelitarnego. Dostępne w Polsce i na świecie dane. Przetwarzanie danych teledetekcyjnych: wstępne przetwarzanie i ekstrakcja informacji. Korekcje geometryczne i radiometryczne. Klasyfikacje obrazów.

 3. Teledetekcja bliskiego zasiegu

  Naziemne urządzenia do zdalnego pomiaru promieniowania elektromagnetycznego. Kamery termalne, spektrometry hiperspektralne. Zasada działania, sposoby przetwarzania danych i produkty końcowe.

 4. Zastosowania teledetekcji w inżynierii środowiska

  Wykorzystanie danych teledetekcyjnych obrazowych i nieobrazowych w inżynierii środowiska. Monitoring komponentów środowiska (powietrza, wody i ziemi) zwykorzystaniem pułapu lotniczego i naziemnego. Wykorzystanie teledetekcji bliskiego zasięgu w monitoringu obszarów przemysłowych. Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w modelowaniu wybranych zjawisk i procesów dla potrzeb inzynierii środowiska. Inicjatywa europejska GMES.

Laboratory classes:
 1. Analiza obrazów lotniczych i satelitarnych

  Próba interpretacji tematycznej ortofotomap lotniczych i satelitarnych oraz stereogramów zdjęć lotniczych. Kartowanie wyników interpretacji w programach typu CAD.

 2. Analiza danych teledetekcyjnych bliskiego zasięgu – termografii

  Zapoznanie się z danymi pozyskanymi z naziemych kamer termograficznych, analiza ilościowa z wykorzystaniem termogramów.

 3. Analiza danych z lotniczego skaningu laserowego

  Analiza chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego.

Project classes:
Wykorzystanie danych teledetekcyjnych dla potrzeb inzynierii środowiska

Intergracja lotniczych, satelitarnych i naziemnych danych teledetekcyjnych dla potrzeb modelowania wybranych zjawisk i procesów z zakresu inżynierii środowiska.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 89 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 20 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen: z ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych i kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Adamczyk J., Będkowski K.: Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2005. Ciołkosz A., Kęsik A.: Teledetekcja satelitarna. Mularz S.: Podstawy teledetekcji. Wprowadzenie do GIS. Wydawnictwo PK, 2004. Sitek Z.: Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Andrzej Borkowski, Ewa Głowienka, Beata Hejmanowska, Jolanta Kwaitkowska-Malina, Mateusz Kwolek, Krystyna Michałowska, Sławomir Mikrut, Agnieszka Pękala, Tomasz Pirowski, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek. GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska ; Rzeszów, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015

Tomasz Pirowski. Ranking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości – ocena walorów fotointerpretacyjnych scalenia danych LANDSAT TM i IRS-PAN, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; 2010

Alina Wróbel, Andrzej Wróbel. Determinants of thermal insulating properties of walls using thermographic method — [Uwarunkowania wyznaczania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych metodą termograficzną]; Geomatics and Environmental Engineering; 2010

Alina Wróbel, Andrzej Wróbel, Tomasz Kisilewicz, Łukasz Ortyl, Anita Kwartnik-Pruc, Anna Szafarczyk, Tomasz Owerko, Andrzej Rakoczy, Katarzyna Nowak. Ilościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej]; Kraków : Wydawnictwa AGH; 2011

Wojciech Drzewiecki, Andrzej Wróbel. Ocena wiarygodności fotointerpretacji powierzchni nieprzepuszczalnych na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych; Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; 2009

B. Hejmanowska, W. Drzewiecki, A. Wróbel. ISO5725-2 standard application to verification of orthophoto-based impervious surface area and imperviousness factor determination; The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciencesthe; XXI congress the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing : 3–11 July 2008, Beijing, China

Additional information:

brak