Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected Issues in the Field of CAD and GIS for Environmental Engineering
Course of study:
2017/2018
Code:
DIS-2-314-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bydłosz Jarosław (bydlosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bydłosz Jarosław (bydlosz@agh.edu.pl)
dr inż. Adamczyk Tomasz (tomada@agh.edu.pl)
dr inż. Bieda Agnieszka (bieda@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć student rozszerza swoją wiedzę i umiejętności z zakresu systemów CAD i GIS, z ukierunkowaniem na wykorzystanie w inżynierii środowiska.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 potrafi kształcić się zarówno w sposób samodzielny, jak i grupowo oraz organizować proces kształcenia innych osób z zakresie CAD i GIS Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 potrafi prezentować wyniki swoich prac, w tym z zakresu inżynierii środowiska z wykorzystaniem oprogramowania do przygotowania prezentacji IS2A_U04 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U002 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu specjalistycznego oprogramowania CAD do realizacji zadań projektowych z inżynierii środowiska, a także wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu GIS do wykonywania opracowań, w tym z zakresu inżynierii środowiska IS2A_U12, IS2A_U11 Activity during classes,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę z zakresu oprogramowania GIS i wykorzystania oprogramowania GIS do wykonywania opracowań z zakresu inżynierii środowiska oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu oprogramowania CAD do wykonywania prac inżynierskich, w tym w zakresie inżynierii środowiska IS2A_W11, IS2A_W08 Activity during classes,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 potrafi kształcić się zarówno w sposób samodzielny, jak i grupowo oraz organizować proces kształcenia innych osób z zakresie CAD i GIS - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi prezentować wyniki swoich prac, w tym z zakresu inżynierii środowiska z wykorzystaniem oprogramowania do przygotowania prezentacji - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu specjalistycznego oprogramowania CAD do realizacji zadań projektowych z inżynierii środowiska, a także wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu GIS do wykonywania opracowań, w tym z zakresu inżynierii środowiska + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę z zakresu oprogramowania GIS i wykorzystania oprogramowania GIS do wykonywania opracowań z zakresu inżynierii środowiska oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu oprogramowania CAD do wykonywania prac inżynierskich, w tym w zakresie inżynierii środowiska + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zasady działania programu AutoCAD Map 3D.
 2. Błędy rysunkowe. Topologia.
 3. Zapytania i mapy tematyczne.
 4. Standard DXF.
 5. Podstawy działania programu Microstation.
 6. Komórki i znaczniki.
 7. Symbole punktowe i liniowe.
Project classes:
 1. Przygotowanie rysunku do tworzenia topologii.

  Zapoznanie się z błędami rysunkowymi i ich usuwanie. Sprawdzenie topologicznej poprawniości danych.

 2. Topologia i dane opisowe.

  Budowa topologii regionów i ewentualne usuwanie błędów topologicznych. Dołączanie danych opisowych.

 3. Mapy tematyczne.

  Tworzenie i kompozycja map tematycznych.

 4. Zapytania.

  Wykonywanie zapytać w oparciu o topologię. Sposoby prezentacji zapytań.

 5. Plik DXF.

  Zapoznanie się ze strukturą i budową pliku DXF.

 6. Rysowanie i edycja w programie Microstation.

  Zapoznanie się ze specyfiką narzędzi rysunkowych i edycyjnych w programie Microstation.

 7. Komórki i znaczniki w programie Microstation.

  Tworzenie komórek i znaczników i ich wykorzystanie do prac związanych z inżynierią środowiska.

 8. Tworzenie symboli punktowych i liniowych.

  Definiowanie symboli punktowych i liniowych dla potrzeb inżynierii środowiska.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 30 h
Participation in project classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie projektów realizowanych na zajęciach. Wykonanie prezentacji związanej z realizowanymi projektami oraz materiałem wykładowym. Krótki test z materiału wykładowego. Ocena końcowa będzie określana w oparciu o ocenę uzyskaną z ćwiczeń oraz ocenę ze znajomości materiału wykładowego. W przypadku niezaliczenia projektów przewiduje się ich poprawę, a w przypadku niezaliczenia testu test poprawkowy.
Ocena końcowa będzie określana w oparciu o ocenę uzyskaną z ćwiczeń oraz ocenę ze znajomości materiału wykładowego.
OK=Oc*0,6+Ow*0,4
Oc – ocena z ćwiczeń
Ow – ocena z wykładu

Prerequisites and additional requirements:

Wkazana znajomość podstaw działania programu AutoCAD.

Recommended literature and teaching resources:

Bydłosz J.: Materiały dydaktyczne AGH, http://www2.geod.agh.edu.pl/~jb/
docs.autodesk.com: AutoCAD Map 3D. Knowledge Base. Documentation & Help.
docs.bentley.com: Microstation.
Pikoń A.: AutoCAD 2014 PL. Wydawnictwo Helion. Gliwice.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Adamczyk T. [et al.], Bieda A. [et al.], Parzych P. [et al.], Wójciak E. [et al.]. Spatial data in wide geospace : [monograph] / sci. ed: Źróbek R., Dawidowicz A. — Croatia ; Olsztyn ; Katowice : Croatian Information Technology Society, GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2014. — 121 s.. — ISBN: 978-953-6129-43-0. — Toż W: GIS ODYSSEY 2014 : scientific conference : Croatia 1st–5th of September 2014, Crikvenica&Krk.
Basista I., Bydłosz J., Cichociński P.: Przykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych. Roczniki Geomatyki. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. 2010 t. 8 z. 5
Bydłosz J., Bieda A.:New regulations for building information infrastructure in Poland. SDI & SIM 2013 : International conference on Spatial Data Infrastructures & Spatial Information Management 2013 : Skopje, Macedonia, 13–16 November, 2013 : proceedings / eds. Yerach Doytsher, Bashkim Idrizi, Chryssy Potsiou. — Skopje : Alfa 94, 2013. — ISBN: 978-9989-936-43-2. — S. 31–41.
Dąbrowski J., Adamczyk T., Cichociński P., Pałubska J., Żak M.: Badania relacji pomiędzy działalnością i rozwojem wyższej uczelni a elementami rynku nieruchomości miasta Jarosław : raport z badań : monografia — Research on relationships between the activity and development of college and components of real estate market in Jarosław. Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2012–2013. — ISBN: 978-83-63909-00-0.

Additional information:

W przypadku nieobecności na ćwiczeniach student jest zobowiązany do zaliczenia wykonywanych projektów. Może zostać również wydany dodatkowy temat, którego rezultatem będzie prezentacja lub krótki raport.
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.