Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty podstawowe

 
GIS-2-103-WK-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-2-104-WK-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-2-105-WK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIS-2-111-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-2-109-WK-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIS-2-110-WK-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Przedmioty wspólne

 
GIS-2-101-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Język obcy specjalistyczny

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIS-2-113-WK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIS-2-118-WK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIS-2-119-WK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Paliwa alternatywne/Alternatywne źródła energii

The rules for selecting groups/modules: 1 przedmiot do wyboru

2
 
GIS-2-108-WK-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-2-114-WK-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Przedmiot humanistyczno-społeczny

The rules for selecting groups/modules: 1 do wyboru

3
 
GIS-2-112-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-116-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Rolnictwo a środowisko/Turystyka a środowisko

The rules for selecting groups/modules: 1 przedmiot do wyboru

2
 
GIS-2-106-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-120-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Transport a środowisko/Gleboznawstwo i ochrona gleb

The rules for selecting groups/modules: 1 przedmiot do wyboru

2
 
GIS-2-107-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-115-WK-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-2-203-WK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIS-2-204-WK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-205-WK-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
GIS-2-206-WK-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GIS-2-208-WK-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GIS-2-209-WK-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty wspólne

 
GIS-2-201-WK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIS-2-202-WK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-2-304-WK-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GIS-2-313-WK-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Thesis

 
GIS-2-305-WK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Przedmiot obcojęzyczny

The rules for selecting groups/modules: 1 do wyboru

3
 
GIS-2-302-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-306-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-307-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-308-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GIS-2-309-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-310-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-311-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-312-WK-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł humanistyczno-społeczny II

The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł do wyboru

2
 

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

 
GIS-2-301-WK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-314-WK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-