Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RBM-2-110-ME-s
Name:
Creativity in technology
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy (kwasniew@imir.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy (kwasniew@imir.agh.edu.pl)
dr inż. Molski Szymon (molski@imir.agh.edu.pl)
dr inż. Magiera Tomasz (magiera@agh.edu.pl)
Ruta Hubert (hubert.ruta@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zawiera informacje dotyczące Twórczości w technice. Student potrafi rozpoznać rodzaj dzieła i przypisać do niego odpowiednią formę ochrony prawnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych BM2A_K01 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Oral answer,
Examination,
Activity during classes
Skills
M_U001 Ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych BM2A_U09 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Test,
Activity during classes
M_U002 Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne BM2A_U13 Participation in a discussion,
Presentation,
Oral answer,
Test,
Examination,
Activity during classes
M_U003 Ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej BM2A_U06 Participation in a discussion,
Presentation,
Oral answer,
Test,
Examination,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę, zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów BM2A_W15 Participation in a discussion,
Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne + - - - - + - - - - -
M_U003 Ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę, zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Zadnienia dotyczące ochrony własności intelektualnej
Geneza przedmiotu.
Twórczość w technice i ochrona własności przemysłowej.
Ochrona wynalazków, wzorów przemysłowych, uzytkowych, znaków towarowych itp. , Licencje. Know-How. Prawo autorskie. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Komercjalizacja wyników badań

Seminar classes:

Zasady i kryteria zaliczania seminarium. Zakres prac seminaryjnych. Analiza dokumentów zgłoszeniowych. Analiza przesłanek form, czasu, ochrony. Procedura zgłoszeniowa, Referowanie prac seminaryjnych. Kolokwium zaliczeniowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Preparation for classes 10 h
Participation in lectures 14 h
Participation in seminar classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z prezentacji, kolokwium, odpowiedzi
Ocena może być podniesiona w zależności od zaangażowania w wykłady.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Baza patentowa UPRP.
Poradnik wynalazcy pod redakcją Andrzeja Pyrża
Ochrona własności intelektualnej Alicja Adamczak, Michał du Vall Warszawa 2010
Prawo własności przemysłowej dla praktyków. Chmura R.: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2004.
Kondrat M., Dreszer-Lichańska H.: Własność przemysłowa w Unii Europejskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None