Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RBM-2-105-ME-s
Name:
Podstawy urabiania skał
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wydro Tomasz (wydro@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wydro Tomasz (wydro@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie znajomości nowych rodzajów i nowych technologii stosowania maszyn i urządzeń górnictwa skalnego i węglowego BM2A_K01, BM2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczyć wskaźnik skrawalności A ibocznego kąta rozkruszenia. BM2A_U05, BM2A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi w wyznaczyc wskaźnik zwięzłości f. BM2A_U05, BM2A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi przeprowadzic pomiar oporów urabiania w funkcji głębokości i podziałki skrawania skał. BM2A_U05, BM2A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące właściwości skał takie jak: zwięzłość, skrawalność, urabialność, cechy fizyczne, własności mechaniczne skał BM2A_W09 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Zna metody wiercenia i sposoby ich realizacji. BM2A_W09, BM2A_W07 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Zna metody urabiania skał przez struganie, frezowanie i odłupywanie. BM2A_W09, BM2A_W08 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Zna metody urabiania skał poprzez zrywanie, kopanie, ładowanie. BM2A_W09, BM2A_W08 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie znajomości nowych rodzajów i nowych technologii stosowania maszyn i urządzeń górnictwa skalnego i węglowego - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczyć wskaźnik skrawalności A ibocznego kąta rozkruszenia. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi w wyznaczyc wskaźnik zwięzłości f. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzic pomiar oporów urabiania w funkcji głębokości i podziałki skrawania skał. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia dotyczące właściwości skał takie jak: zwięzłość, skrawalność, urabialność, cechy fizyczne, własności mechaniczne skał + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna metody wiercenia i sposoby ich realizacji. + - + + - - - - - - -
M_W003 Zna metody urabiania skał przez struganie, frezowanie i odłupywanie. + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna metody urabiania skał poprzez zrywanie, kopanie, ładowanie. + - + + - - - - - - -
Module content
Lectures:
Systematyka sposobów urabiania skał oraz mozliwości ich wykorzystania .

Na zjęciach student poznaje sposoby urabiania skał oraz mozliwości ich wykorzystania w zależności od warunków górniczo-geologicznych, technicznych i ekonomicznych. Klasyfikacje skał pod wzgledem urabialności oraz metody wyznaczania wskaźników urabialności.

Lectures:
-
Laboratory classes:
Przeprowadzenie badań wyznaczenia wskaźnika skrawalności A i kąta bocznego rozkruszenia. Pomiar oporów urabiania. Wyznaczenie wskaźnika zwiezłości f.

Podczas zajęć student poznaje budowę i zasadę pracy narzedziami do wiercenia, strugania, frezowania, odłupywania, zrywania, kopania i ładowania. A także przeprowadza badania laboratoryjne: wyznaczenie wskaźnika zwięzłości f, wyznaczenie wskaźnika skrawalności A ikątabocznego rozkruszenia, przeprowadzenie pomiarów oporów urabiania w funkcji głębokości i podziałki skrawania.

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Examination or Final test 2 h
Participation in laboratory classes 30 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia z zaliczeń laboratoriów
Zaliczenie wszystkich zajęć laboratoryjnych
Możliwość podwyższenia oceny o 0,5 za 75% obecność na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość w zakresie metrologii.

Recommended literature and teaching resources:

Poradnik Górnictwa – tom I – V,
Pieczonka K.: Podstawy urabiania i przemieszczania. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1988.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. WN Śląsk. Katowice 1998.
Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. WN Śląsk. Katowice 2000.
Klich A.: Niekonwencjonalne techniki urabiania skał. WN Śląsk. Katowice 1998.
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Kraków, AGH UWNT 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Na wykładach sprawdzana jest obecność.