Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RBM-2-208-ME-s
Name:
Maszyny i urządzenia transportu górniczego
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Zarzycki Jacek (jacek.zarzycki@agh.edu.pl)
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń transportowych w górnictwie BM2A_K01, BM2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
M_K002 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń transportowych w górnictwie BM2A_K01, BM2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Umie zidentyfikować i dokonać klasyfikacji środków transportu ciągłego i cyklicznego stosowanych w górnictwie BM2A_U17, BM2A_U01 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Umie sformułować kryteria doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego BM2A_U17, BM2A_U01 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U003 Umie dobrać podstawowe parametry techniczne (wydajność, wytrzymałość cięgna, moc napędu) przenośników zgrzebłowych i taśmowych BM2A_U17, BM2A_U01 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U004 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia trakcyjne przewozu kołowego BM2A_U17, BM2A_U01 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat klasyfikacji maszyn i urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym BM2A_W17 Activity during classes,
Examination
M_W002 Ma wiedzę na temat kryteriów doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego, ich energochłonności i wydajności BM2A_W09, BM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy, charakterystyk technicznych i obliczeń środków transportu ciągłego BM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu charakterystyki transportu kołowego (szynowego i oponowego), budowy torów i dróg. Zna tabor przewozowy (lokomotywy i wagony – kolei szynowych i kolejek, samochody i wozy oponowe) BM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Case study,
Participation in a discussion
M_W005 Zna podstawy obliczeń trakcyjnych przewozu BM2A_W09, BM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W006 Posiada wiedzę z zakresu podstaw eksploatacji bezpieczeństwa środków transportu ciągłego i cyklicznego BM2A_W17 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń transportowych w górnictwie + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń transportowych w górnictwie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zidentyfikować i dokonać klasyfikacji środków transportu ciągłego i cyklicznego stosowanych w górnictwie - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie sformułować kryteria doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie dobrać podstawowe parametry techniczne (wydajność, wytrzymałość cięgna, moc napędu) przenośników zgrzebłowych i taśmowych - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia trakcyjne przewozu kołowego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat klasyfikacji maszyn i urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat kryteriów doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego, ich energochłonności i wydajności + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu budowy, charakterystyk technicznych i obliczeń środków transportu ciągłego + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu charakterystyki transportu kołowego (szynowego i oponowego), budowy torów i dróg. Zna tabor przewozowy (lokomotywy i wagony – kolei szynowych i kolejek, samochody i wozy oponowe) + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawy obliczeń trakcyjnych przewozu + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę z zakresu podstaw eksploatacji bezpieczeństwa środków transportu ciągłego i cyklicznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Podstawowe definicje i klasyfikacja transportu w przemyśle wydobywczym. Charakterystyka transportowanych ładunków oraz stosowanych środków transportu.
 2. Kryteria doboru środków transportu ciągłego i cyklicznego, ich energochłonność i wydajność.
 3. Budowa, charakterystyka techniczna, obliczenia wydajności, oporów ruchu i mocy napędu środków transportu ciągłego.
 4. Charakterystyka transportu kołowego (szynowego i oponowego), budowa torów i dróg. Tabor przewozowy (lokomotywy i wagony – kolei szynowych i kolejek, samochody i wozy oponowe).
 5. Obliczenia trakcyjne przewozu.
 6. Wybrane zagadnienia eksploatacji i bezpieczeństwa środków transportu ciągłego i cyklicznego.

Project classes:

 1. Własności materiałów sypkich i metody ich badania.
 2. Analiza konstrukcji podstawowych podzespołów i elenemtów przenosników (napędów, układów napinania cięgien, łańcuchów, taśm, zgrzebeł, krążników).
 3. Obliczanie podstawowych parametrów pracy przenosnika wibracyjnego na podstawie pomiarów laboratoryjnych.
 4. Obliczenia przenośników zgrzebłowych rurowych i ich wreyfikacja na obiekcie rzeczywistym.
 5. Komputerowe wspomaganie obliczeń parametrów przenośnika zgrzebłowego i taśmowego.
 6. Analiza konstrukcji podstawowych podzespołów i elementów środków transportu kołowego.
 7. Podstawowe obliczenia trakcyjne przewozu szynowego.
 8. Energochłonność transportu ciągłego i cyklicznego.
 9. Stacje załadowcze, rozładunkowe i punkty przeładunkowe.
 10. Zajęcia przemysłowe.

Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 5 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen cząstkowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Antoniak J. Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1990.
 2. Franasik K., Żur T. Mechanizacja podziemnych kopalń rud. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1983.
 3. Gładysiewicz L. Przenośniki Taśmowe. Teoria i obliczenia. Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 4. Goździecki M., Swiątkiewicz H. Przenośniki. WNT, Warszawa 1979.
 5. Żur T., Hardygóra M. Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sprawdzana obecność na wykładach.