Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RBM-2-211-ME-s
Name:
Mining machines for tunels and roadways
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Reś Janusz (res@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń górniczych BM2A_K03, BM2A_K02 Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie mechanizacji prac związanych z robotami górniczymi BM2A_K03, BM2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować i opisać urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych BM2A_U22, BM2A_U17, BM2A_U01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umie dobrać metodę urabiania i drążenia wyrobisk korytarzowych dla zadanych warunków górniczo-geologicznych BM2A_U05, BM2A_U06, BM2A_U01 Presentation,
Project,
Participation in a discussion
M_U003 Umie dobrać i skompletować podstawowe komponenty kompleksu chodnikowego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych BM2A_U09, BM2A_U06, BM2A_U01 Activity during classes,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion
M_U004 Potrafi określić efekty produkcyjne i ekonomiczne zaprojektowanego kompleksu maszynowego BM2A_U13, BM2A_U06, BM2A_U01 Presentation,
Project,
Participation in a discussion
M_U005 Potrafi posiadane wiadomości opracować i zaprezentować w postacji prezentacji mulimedialnej BM2A_U22, BM2A_U08, BM2A_U09 Presentation
Knowledge
M_W001 Znajomość budowy i technologii pracy maszyn i urządzeń do urabiania i ładowania stosowanych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych i tunelowych BM2A_W17 Activity during classes,
Project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod urabiania skał zwięzłych w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych BM2A_W17 Activity during classes,
Project,
Execution of laboratory classes
M_W003 Znajomość metod budowy i zabezpieczania wyrobisk korytarzowych i tunelowych BM2A_W17, BM2A_W09 Activity during classes,
Project
M_W004 Znajmość budowy i technologii pracy maszyn do drążenia mikro - i minituneli metodami bezwykopowymi BM2A_W17 Activity during classes,
Presentation
M_W005 Posiada wiedzę w zakresie wyboru technologii drążenia wyrobisk korytarzowych, tunelowych oraz mikrotunnelingu BM2A_W17, BM2A_W13 Activity during classes,
Project,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie maszyn i urządzeń górniczych + - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie mechanizacji prac związanych z robotami górniczymi + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zidentyfikować i opisać urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dobrać metodę urabiania i drążenia wyrobisk korytarzowych dla zadanych warunków górniczo-geologicznych + - - - - + - - - - -
M_U003 Umie dobrać i skompletować podstawowe komponenty kompleksu chodnikowego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi określić efekty produkcyjne i ekonomiczne zaprojektowanego kompleksu maszynowego - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi posiadane wiadomości opracować i zaprezentować w postacji prezentacji mulimedialnej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość budowy i technologii pracy maszyn i urządzeń do urabiania i ładowania stosowanych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych i tunelowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat metod urabiania skał zwięzłych w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Znajomość metod budowy i zabezpieczania wyrobisk korytarzowych i tunelowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Znajmość budowy i technologii pracy maszyn do drążenia mikro - i minituneli metodami bezwykopowymi + - - - - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę w zakresie wyboru technologii drążenia wyrobisk korytarzowych, tunelowych oraz mikrotunnelingu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami i maszynami do drążenia wyrobisk korytarzowych i tuneli. Rozwijanie umiejętności aplikacji nowych technologii

Klasyfikacja wyrobisk korytarzowych i tuneli w zależności od ich przeznaczenia i gabarytów
Podstawy teoretyczne urabiania skał zwięzłych i gruntów pod kątem doboru maszyn i technologii pozwalających na realizację procesu urabiania
Podstawowe technologie wykorzystywane do drążenia wyrobisk korytarzowych i tuneli
Maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem MW
Kombajny chodnikowe ramionowe – budowa i zasada działania
Kombajny chodnikowe pełnoprzekrojowe i specjalne – budowa i zasada działania
Technologie i maszyny stosowane w mikrotunellingu
Maszyny i urządzenia do odstawy urobku i transportu materiałów
Rodzaje obudów stosowanych do zabezpieczenia wyrobisk oraz wykorzystywane maszyny i technologie
Metodyka doboru technologii i maszyn do drążenia wyrobisk korytarzowych i tuneli

Seminar classes:
Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych i tunelowych

Analiza budowy i zasady pracy wiertarek, wozów wiertniczych i kotwiących
Analiza budowy i zasady pracy kombajnów chodnikowych
Analiza budowy i zasady pracy maszyn do mikrotunellingu
Zasady doboru technologii i maszyn urabiających w zależności od parametrów wyrobisk korytarzowych i tuneli
Analiza konstrukcyjna i materiałowa wybranych obudów wyrobisk korytarzowych, tuneli i mikrotuneli
Wyjazd terenowy do wybranej podziemnej kopalni surowców mineralnych celem zapoznania się z technologią i maszynami do drążenia wyrobisk korytarzowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 81 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 5 h
Preparation for classes 15 h
Participation in fieldworks 6 h
Participation in seminar classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z zaliczenia przez studenta zajęc laboratoryjnych oraz obrony przygotowanego i zaprezentowanego w języku angielskim projektu kompleksu do drążenia wybranego wyrobiska korytarzowego lub tunelowego

Prerequisites and additional requirements:

Udział w zajęciach laboratoryjnych oraz zajęciach terenowych. Przygotowanie, prezentacja i obrona przygotowanego projektu kompleksu do drążenia wybranego wyrobiska korytarzowego lub tunelowego

Recommended literature and teaching resources:

P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Reś, K. Pawlik: “Niekonwencjonalne techniki urabiania skał”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1998
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: “Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 2003
Jonak J.: Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi. WN Śląsk, Katowice 2001.
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś, N.C.Dey: “Specialized equipment for the mining industry”. Capital Publishing Company.New Delhi – Kolkata. Indie, 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Można mieć co najwyżej jedną nieobecność nieusprawiedliwioną w zajęciach laboratoryjnych. Sprawdzana obecność na wykładach – wymagane co najmniej 2/3 obecności na wykładach.