Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RBM-2-212-ME-s
Name:
Mining Conveyors
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
dr inż. Zarzycki Jacek (jacek.zarzycki@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych BM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych BM2A_U08, BM2A_U09 Presentation
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników BM2A_W15, BM2A_W16 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion
M_W002 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowych systemów transportowych BM2A_W13 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W003 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników zgrzebłowych i taśmowych BM2A_W17 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W004 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych BM2A_W02 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
M_W002 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowych systemów transportowych + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników zgrzebłowych i taśmowych + - - - - + - - - - -
M_W004 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych - - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Properties of materials to be handled
 2. Classification of internal transport installations
 3. Characteristics of the conveyor transport
 4. Longwall conveyors
 5. Belt conveyors
 6. Conveyor drives
 7. Characteristics of belt tensioning systems
 8. Theoretical basis for calculating of mining conveyors
 9. Operation, safety and maintenance of conveyor systems

Seminar classes:

 1. The issue of selection of type and calculations of conveyors.
  – Definition of the transport task and work conditions of conveyors
  – Identification of the properties of transport materials
  – Selection of a conveyor type
 2. Longwall conveyor
  – Calculation of drive power
  – Method of calculating of chain tensions
  – Verification of calculations results by measuring the conveyor drive power
 3. Conveyor Belt
  – Construction of the basic elements and components of belt conveyors
  – Identification of properties of conveyor belts
  – Tests of the rotating resistance of idlers
  – Design of a belt conveyor using a computer program QNK
 4. The issue of the selection and operation of conveyors – presentations and discussion

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 10 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Completion of a project 10 h
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 10 h
Participation in project classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena prezentacji i kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk.
  Katowice 1990.
 2. Antoniak J.: Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wyd. Pol. Śląska, Gliwice 2005.
 3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
  Kraków 2008.
 4. Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wroc. Wrocław 2003.
 5. Goździecki M., Świątkiewicz H.:Przenośniki, WNT, Warszawa 1975.
 6. Siedlar A., Teoria działania napędu przenośników taśmowych, Wydawnictwo AGH, Kraków 1990.
 7. Żur T., Hardygóra M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wyd. Śląsk. Katowice 1996.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None