Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RBM-2-307-ME-s
Name:
Maszyny i urządzenia przeróbki kopalin
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Tomach Paweł (tomach@agh.edu.pl)
dr inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada przygotowanie do eksploatacji maszyn przeróbczych, jako pracownik zakładów w przeróbczych w przemysłach; górniczym, ceramicznym i chemicznym. BM2A_K01 Activity during classes,
Report,
Essays written during classes,
Completion of laboratory classes
M_K002 Rozumie i posiada potrzebę systematycznego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych BM2A_K02 Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_K006 ma przygotowanie do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji BM2A_K07 Activity during classes,
Report,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z wiedzy z zakresu nauk podstawowych majacej zastosowanie w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych. BM2A_U01 Report,
Completion of laboratory classes
M_U002 Dysponuje umiejętnościami korzystania z wiedzy z zakresu przemiotów mechanicznych dotycząca konstruowania i projektowania maszyn przeróbczych BM2A_U02 Report,
Completion of laboratory classes
M_U003 Potrafi wykorzystać metody technologii konstruowania i projektowania w procesach wytwarzania maszyn przeróbczych BM2A_U05 Report,
Completion of laboratory classes
M_U004 Potrafi samodzielnie prowadzić badania w instytutach naukowo-badawczych procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji BM2A_U26 Report,
Completion of laboratory classes
M_U005 Posiada umiejętności do doboru założeń konstrukcyjnych i projektowych maszyn przeróbczych na podstawie eksperymentu oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych oraz ich układów technologicznych. BM2A_U25 Test,
Execution of laboratory classes,
Report,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą mechaniki układów materialnych oraz teorii drgań BM2A_W01 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowania programów inzynieskich w procesachy konstruowania i projektowania maszyn. BM2A_W02 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W003 Dysponuje wiedzą z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o klasyczne kryteria wytrzymałościowe BM2A_W07 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o kryteria wytrzymałości zmeczeniowej. BM2A_W08 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W005 Dysponuje wiedzą z zakresu BHP, ochrony środowiska, jakości produktów, a także wiedzę dotyczącą ochrony własności inelektualnej w wynalazczości. BM2A_W15 Test,
Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada przygotowanie do eksploatacji maszyn przeróbczych, jako pracownik zakładów w przeróbczych w przemysłach; górniczym, ceramicznym i chemicznym. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie i posiada potrzebę systematycznego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
M_K006 ma przygotowanie do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z wiedzy z zakresu nauk podstawowych majacej zastosowanie w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Dysponuje umiejętnościami korzystania z wiedzy z zakresu przemiotów mechanicznych dotycząca konstruowania i projektowania maszyn przeróbczych - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać metody technologii konstruowania i projektowania w procesach wytwarzania maszyn przeróbczych - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie prowadzić badania w instytutach naukowo-badawczych procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji - - + - - - - - - - -
M_U005 Posiada umiejętności do doboru założeń konstrukcyjnych i projektowych maszyn przeróbczych na podstawie eksperymentu oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w konstruowaniu i projektowaniu maszyn przeróbczych oraz ich układów technologicznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą mechaniki układów materialnych oraz teorii drgań + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu zastosowania programów inzynieskich w procesachy konstruowania i projektowania maszyn. + - - + - - - - - - -
M_W003 Dysponuje wiedzą z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o klasyczne kryteria wytrzymałościowe + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu obliczeń konstrukcyjnych - wytrzymałościowych elementów maszyn w oparciu o kryteria wytrzymałości zmeczeniowej. + - - - - - - - - - -
M_W005 Dysponuje wiedzą z zakresu BHP, ochrony środowiska, jakości produktów, a także wiedzę dotyczącą ochrony własności inelektualnej w wynalazczości. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. 01. Operacje technologiczne i maszyny w przeróbce mechanicznej surowców.
 2. W02. Właściwości fizyczne i sposoby opisu surowców uziarnionych.
 3. W03. Ruszty, przesiewacze obrotowe.
 4. W04. Przesiewacze wibracyjne.
 5. W05. Kruszarki do materiałów twardych.
 6. W06. Kruszarki do materiałów średnio-twardych i miękkich.
 7. W07.Młyny grawitacyjne, toczne, walcowe.
 8. W08. Młyny wibracyjne, mieszadłowe, udarowe, strumieniowe.
 9. W09. Separatory pneumatyczne.
 10. W10. Sita łukowe, hydrocyklony.
 11. W11. Wirówki, prasy filtracyjne.
 12. W12. Granulatory bezciśnieniowe.
 13. W13. Granulatory ciśnieniowe.
 14. W14. Osadzarki i stoły koncentracyjne.
 15. W15. Separatory magnetyczne i maszyny flotacyjne.
Laboratory classes:
 1. L01. Wyznaczanie wskaźnika podrzutu przesiewaczy wibracyjnych.
 2. L02. Wyznaczanie prędkości transportowej przesiewaczy wibracyjnych.
 3. L03. Badania procesu kruszenia w kruszarce wibracyjnej.
 4. L04. Badania procesu mielenia w młynie wibracyjnym.
 5. L05. Badania aglomeracji bezciśnieniowej w granulatorze wibracyjnym.
 6. L06. Analiza konstrukcji hydrocyklonów.
 7. L07. Analiza konstrukcji stołów koncentracyjnych.
 8. L08. Ćwiczenia wyjazdowe w zakładzie przeróbczym kopalni.
Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Contact hours 3 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,90 (średnia ocena z zaliczonych laboratoriów) + 0,10 (z obecności na minimum 80 % wykładach).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość: grafiki inżynierskiej, podstaw konstrukcji maszyn, podstaw inżynierii produkcji, programów statystycznych dotyczący opracowania wyników badań.

Recommended literature and teaching resources:

1. Battaglia A., Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. PWN. Warszawa-Kraków 1972.
2. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice 1990
3. Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Wyd. Pol. Łódzkiej Monografie Łódź 1997.
4. Poradnik Górnika T.5. Wyd. Śląsk, Katowice 1976
5. Blasche S, Blasche W.: Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin. Wyd. AGH, Kraków 1989
6. Drzymała J.: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawn. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2009
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. WNT. Warszawa 1975.
8. Höffl K. Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leipzig 1985.
9. Schubert H.: Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe. Leipzig, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1989
10. Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992,
11. Sidor J.: Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych. UWND AGH Kraków 2005 str. 200.
12. Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik, Materiały firmy Alpine-Hosokava Augsburg 1998
Czasopisma: Przegląd Górniczy, Maszyny Górnicze, Surowce i Maszyny Budowlane, Przegląd Górniczy, Powder & Bulk – Materiały Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik,
Portale internetowe: www.metso.com, www.sweco.com/grinding, www.makrum.pl, www.ofama.pl, www.zmg.glinik.pl, www.khd.com,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None