Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RBM-2-308-ME-s
Name:
Projektowanie elementów roboczych maszyn urabiających
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bołoz Łukasz (boloz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bołoz Łukasz (boloz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi dokonać w wybranych przypadkach doboru elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej wraz z przeprowadzeniem procesu projektowania i doboru za pomocą wspomagania komputerowego. BM2A_U23 Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego określić parametry wybranych elementów urabiających maszyn roboczych. BM2A_W17 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada teoretyczne podstawy doboru i projektowania elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. BM2A_W17 Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu podstaw procesu skrawania wybranymi elementami roboczymi maszyn urabiajacych. BM2A_W17 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi dokonać w wybranych przypadkach doboru elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej wraz z przeprowadzeniem procesu projektowania i doboru za pomocą wspomagania komputerowego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego określić parametry wybranych elementów urabiających maszyn roboczych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada teoretyczne podstawy doboru i projektowania elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu podstaw procesu skrawania wybranymi elementami roboczymi maszyn urabiajacych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zagadnienia z zakresu podstaw procecu skrawania elementami roboczymi maszyn urabiających (frezowanie, struganie, wiercenie). Teoretyczne podstawy doboru i projektowania elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. Warunki prawidłowego przebiegu procesu skrawania (ruchowe kąty skrawania, podziałki).

Laboratory classes:

Dobór układów nożowych organów frezujących do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. Analiza ruchowych kątów skrawania noży frezujących, strugających oraz raczków przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego. Projektowanie elementów roboczych maszyn urabiających przy wykorzystaniu programu Autodesk Inventor.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen uzyskanych podczas zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność pracy w środowisku Windows.

Recommended literature and teaching resources:
  1. Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. Katowice, Wydawnictwo “Śląsk”, 2000,
  2. Opolski T.: Strugi węglowe. Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1969,
  3. Pieczonka K.: Maszyny urabiające, Podstawy urabiania i przemieszczania. Wrocław, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1988,
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Można mieć co najwyżej jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.