Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
RBM-2-309-ME-s
Name:
Automatics in mining
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Maszyny górnicze
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nawrocki Marcin (marcin.nawrocki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
dr inż. Nawrocki Marcin (marcin.nawrocki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie automatyzacji prac związanych z robotami górniczymi BM2A_K03, BM2A_K04 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Scientific paper,
Activity during classes
M_K002 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie automatyzacji maszyn i urządzeń górniczych BM2A_K07, BM2A_K03 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Umie zidentyfikować i opisać budowę i zasadę działania wybranych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego BM2A_U03, BM2A_U05, BM2A_U01 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_U002 Umie zidentyfikować i opisać budowę i zasadę działania wybranych czujników, przetworników oraz układów wykonawczych stosowanych w układach automatyki górniczej BM2A_U14 Execution of laboratory classes,
Project,
Activity during classes
M_U003 Umie przedstwić opracowany projekt z zakresu automatyzacji procesów wybierania w kopalniach podziemnych z wykorzystaniem technik mulitmedialnych BM2A_U13, BM2A_U20, BM2A_U21, BM2A_U05, BM2A_U19, BM2A_U02 Project,
Presentation
M_U004 Potrafi zastosować poznane czujniki, przetwoeniki i układy wykonawcze w systemach do aytmoatyzacji procesów wybierania w kopalniach podziemnych Execution of laboratory classes,
Project,
Activity during classes
M_U005 Umie wykorzystać informacje z wykładów oraz zawarte w literaturze przedmiotu w internecie do przygotowania projektu i jego prezentacji BM2A_U03, BM2A_U05, BM2A_U23 Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 Znajomość budowy i technologii pracy maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego BM2A_W04 Execution of laboratory classes,
Presentation,
Activity during classes
M_W002 Znajomość systemów automatycznego sterowania stosowanych w maszynach i urządzeniach górniczych BM2A_W06, BM2A_W17 Execution of laboratory classes,
Project,
Activity during classes
M_W003 Znajomość budowy i zasady działania czujników, przetworników oraz układów wykonawczych stosowanych w układach automatyki górniczej BM2A_W12, BM2A_W06 Execution of laboratory classes,
Project,
Activity during classes
M_W004 Znajomość uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych, związanych z możliwością wprowadzenia automatyzacji dla poszczególnych czynności lub całego procesu wybierania w kopalniach podziemnych BM2A_W04, BM2A_W17 Project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie automatyzacji prac związanych z robotami górniczymi + - + - - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do pracy w zespole oraz wymiany doświadczeń w zakresie automatyzacji maszyn i urządzeń górniczych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zidentyfikować i opisać budowę i zasadę działania wybranych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zidentyfikować i opisać budowę i zasadę działania wybranych czujników, przetworników oraz układów wykonawczych stosowanych w układach automatyki górniczej - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie przedstwić opracowany projekt z zakresu automatyzacji procesów wybierania w kopalniach podziemnych z wykorzystaniem technik mulitmedialnych - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zastosować poznane czujniki, przetwoeniki i układy wykonawcze w systemach do aytmoatyzacji procesów wybierania w kopalniach podziemnych - - - - - - - - - - -
M_U005 Umie wykorzystać informacje z wykładów oraz zawarte w literaturze przedmiotu w internecie do przygotowania projektu i jego prezentacji - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość budowy i technologii pracy maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego + - + - - - - - - - -
M_W002 Znajomość systemów automatycznego sterowania stosowanych w maszynach i urządzeniach górniczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Znajomość budowy i zasady działania czujników, przetworników oraz układów wykonawczych stosowanych w układach automatyki górniczej + - - - - - - - - - -
M_W004 Znajomość uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych, związanych z możliwością wprowadzenia automatyzacji dla poszczególnych czynności lub całego procesu wybierania w kopalniach podziemnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Możliwości mechanizacji i automatyzacji procesów wybierania w kopalniach podziemnych

Zdefiniowanie procesu wybierania oraz czynności wchodzących w ten proces. Zmechanizowane systemy do drążenia wyrobisk korytarzowych oraz eksploatacji systemem ścianowym i filarowo-komorowym
Algorytmy procesu drążenia wyrobisk korytarzowych oraz eksploatacji systemem ścianowym i filarowo-komorowym, z wyszczególnieniem możliwości automatyzacji tych procesów
Automatyzacja i mechanizacja systemów wykorzystywanych w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych, eksploatacji systemem filarowo-komorowym i systemem ścianowym.

Laboratory classes:
Analiza budowy i zasady działania maszym wykorzystywanych w górnictwie. Opracowanie projektu systemu automatycznego sterowania

Analiza parametrów geometrycznych i kinematycznych wybranych maszyn wykorzystywanych w procesie wybierania kopalin.
Analiza budowy i zasady działania czujników, przetworników oraz układów wykonawczych stosowanych w układach automatyki górniczej.
Zajęcia terenowe w wybranej kopalni podziemnej i zapoznanie się ze stosowanymi systemami automatycznego sterowania kompleksów wykorzystywanych w procesie wybierania kopalin.
Opracowanie projektu wstępnego projektu z zakresu mechanizacji i automatyzacji maszyn górniczych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 20 h
Participation in laboratory classes 10 h
Participation in fieldworks 10 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową zaliczenia przedmiotu składa sie w 40% ocena z zaliczeń zajęć laboratoryjnych i zajęć terenowych oraz w 60% ocena z wykonanego projektu z zakresu mechanizacji i automatyzacji maszyn górniczych.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie wszystkich zajęć laboratoryjnych i zajęć terenowych. Wykonanie, przedstawienie i obrona przygotowanego projektu z zakresu mechanizacji i automatyzacji maszyn górniczych.

Recommended literature and teaching resources:

Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. WN Śląsk, Katowice 2000.
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, A. Kalukiewicz, J. Reś: Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice, 2003
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
Irresberger H, Grawe F,. Migenda P.: Zmechanizowane obudowy ścianowe – podręcznik dla praktyków. Tiefenbach Polska sp. z o.o., PMG Sp. z o.o. Katowice 2003.
Turkowski Mateusz: Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe. Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2000.
Nawrocki Waldemar. Sensory i systemy pomiarowe. Wydawnictwi Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
Kwaśniewski Janusz. Systemy sterowania w górnictwie. Wydawnictwa AGH, Kraków 1991.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student może mieć co najwyżej jedną nieobecność nieusprawiedliwoną na zajęciach.