Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
NME-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
NME-1-107-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-108-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Moduł kierunkowy

 
NME-1-103-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-104-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-105-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł podstawowy

 
NME-1-101-s 60 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+
NME-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Non-technical

 
NME-1-109-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Moduły ekonomiczno-społeczne

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł spośród dwóch zaproponowanych do realizacji w danym roku akademickim przez dziekana WMN

2
 
Expand/collapse content
NME-1-111-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-112-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-113-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-114-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-116-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły humanistyczne

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł humanistyczny z listy modułów zaproponowanych do realizacji przez Wydział Humanistyczny

2
 
Expand/collapse content
NME-1-110-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł humanistyczny
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-117-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
NME-1-205-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NME-1-206-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
NME-1-207-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Moduł podstawowy

 
NME-1-201-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
NME-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
NME-1-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Non-technical

 
NME-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Język obcy (semestr II)

0
 
Expand/collapse content
NME-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B-2 level – a compulsory course 135 h- semester 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NME-1-211-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NME-1-212-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NME-1-213-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NME-1-219-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Moduły humanistyczne (obieralne)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za minimum 3 punkty ECTS

3
 
Expand/collapse content
NME-1-204-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-209-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-214-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-215-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Main Issues and Directions of Philosophy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-216-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization - the new challenges of a new world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-217-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia podróży i turystyki
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
NME-1-218-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Who is the man? Contemporary controversy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-223-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny (obieralny II)
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NME-1-224-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny (obieralny I)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-226-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy psychologii
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
NME-1-227-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
NME-1-308-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł kierunkowy

 
NME-1-303-s 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
NME-1-309-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
NME-1-311-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NME-1-313-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduł podstawowy

 
NME-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

 
NME-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy (semestr III)

0
 
Expand/collapse content
NME-1-302-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NME-1-305-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NME-1-306-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NME-1-307-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NME-1-310-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduł kierunkowy

 
NME-1-401-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NME-1-402-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NME-1-403-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NME-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NME-1-413-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
NME-1-414-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Non-technical

 
NME-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy (semestr IV)

5
 
Expand/collapse content
NME-1-405-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NME-1-406-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NME-1-407-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NME-1-408-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NME-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
NME-1-506-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Moduł kierunkowy

 
NME-1-509-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NME-1-510-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Non-technical

 
NME-1-511-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły obieralne: I stopień, semestr V

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

3
 
Expand/collapse content
NME-1-512-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy galwanotechniki
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-513-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-514-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-515-s
a
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-516-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Bloki tematyczne, I stopień, semestr V

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa spośród czterech bloków tematycznych:

  1. Metalurgia procesowa
  2. Metody otrzymywania materiałów metalicznych
  3. Przetwórstwo metali nieżelaznych
  4. Materiałoznawstwo
    Wybrany blok obowiązuje przez semestr V, VI i VII.
12
 

Blok tematyczny: Materiałoznawstwo (semestr V)

 
Expand/collapse content
NME-1-503-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-504-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok tematyczny: Metalurgia procesowa (semestr V)

 
Expand/collapse content
NME-1-501-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-502-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok tematyczny: Metody otrzymywania materiałów metalicznych (semestr V)

 
Expand/collapse content
NME-1-507-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-508-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok tematyczny: Przetwórstwo metali nieżelaznych (semestr V)

 
Expand/collapse content
NME-1-505-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-521-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Urządzenia i pomiary w przeróbce plastycznej
30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
NME-1-604-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
NME-1-615-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praktyka

 
NME-1-608-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Moduły obieralne: I stopień, semestr VI

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę modułów za minimum 5 ECTS

5
 
Expand/collapse content
NME-1-606-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-609-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NME-1-611-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-612-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NME-1-613-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-614-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Bloki tematyczne, I stopień, semestr VI

The rules for selecting groups/modules: Bloki tematyczne są kontynuacją bloków wybranych w semestrze V

16
 

Blok tematyczny: Materiałoznawstwo (semestr VI)

 
Expand/collapse content
NME-1-610-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NME-1-620-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok tematyczny: Metalurgia procesowa (semestr VI)

 
Expand/collapse content
NME-1-601-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NME-1-607-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok tematyczny: Metody otrzymywania materiałów metalicznych (semestr VI)

 
Expand/collapse content
NME-1-605-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
NME-1-619-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok tematyczny: Przetwórstwo metali nieżelaznych (semestr VI)

 
Expand/collapse content
NME-1-602-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NME-1-603-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
NME-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 0 210 15
+

Moduły obieralne obcojęzyczne: I stopień

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł obcojęzyczny

3
 
Expand/collapse content
NME-1-706-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-707-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-708-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-714-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły obieralne: I stopień, semestr VII

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

3
 
Expand/collapse content
NME-1-709-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-710-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-711-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NME-1-713-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Seminarium z metalurgii i przetwórstwa metali nieżelaznych

The rules for selecting groups/modules: W zależności od tematyki pracy inżynierskiej student wybiera jeden moduł spośród dwóch.

1
 
Expand/collapse content
NME-1-716-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
NME-1-717-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Bloki tematyczne, I stopień, semestr VII

The rules for selecting groups/modules: Bloki tematyczne są kontynuacją bloków wybranych w semestrze V

8
 

Blok tematyczny: Materiałoznawstwo (semestr VII)

 
Expand/collapse content
NME-1-705-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok tematyczny: Metalurgia procesowa (semestr VII)

 
Expand/collapse content
NME-1-702-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok tematyczny: Metody otrzymywania materiałów metalicznych (semestr VII)

 
Expand/collapse content
NME-1-703-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Blok tematyczny: Przetwórstwo metali nieżelaznych (semestr VII)

 
Expand/collapse content
NME-1-704-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-