Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Thermodynamics and kinetics of solid state reactions
Course of study:
2017/2018
Code:
NME-3-104-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Onderka Bogusław (onderka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Onderka Bogusław (onderka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wykazuje aktywna postawę w pogłębianiu swojej wiedzy, kreatywność i umiejętność myślenia interdyscyplinarnego ME3A_K01, ME3A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi określić wpływ parametrów termodynamicznych na przemiany fazowe ME3A_U01, ME3A_W01 Examination
M_U002 Potrafi wykorzystać dane eksperymentalne do wyznaczania parametrów kinetyki przemian fazowych ME3A_U03, ME3A_U02, ME3A_U01, ME3A_W01 Examination
M_U003 Umie określić różnice pomiędzy różnymi typami przemian fazowych. ME3A_U02, ME3A_U01, ME3A_W01 Examination
Knowledge
M_W001 Zna termodynamiczny opis przemian fazowych oraz ich klasyfikację. ME3A_W04, ME3A_U01, ME3A_W01 Examination
M_W002 Zna kinetyczny opis przemian fazowych ME3A_W04, ME3A_U02, ME3A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wykazuje aktywna postawę w pogłębianiu swojej wiedzy, kreatywność i umiejętność myślenia interdyscyplinarnego + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi określić wpływ parametrów termodynamicznych na przemiany fazowe + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać dane eksperymentalne do wyznaczania parametrów kinetyki przemian fazowych + - - - - - - - - - -
M_U003 Umie określić różnice pomiędzy różnymi typami przemian fazowych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna termodynamiczny opis przemian fazowych oraz ich klasyfikację. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna kinetyczny opis przemian fazowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykład

 1. Termodynamika i dyfuzja – powtórzenie.
 2. klasyfikacja przemian fazowych wg Ehrenfseta i Landaua. Przykłady.
 3. Przemiany dyfuzyjne i bezdyfuzyjne.
 4. Przemiana binodalna i spinodalna. Przemiana martenzytyczna.
 5. Zarodkowanie homogeniczne i heterogeniczne.
 6. Przemiany porządek-nieporządek. Przykłady: przemiany ferromagnetyczne
  i ferroelektryczne. Temperatury krytyczne: Curie i Néela
 7. Kinetyka przemian fazowych, Równanie JMA.
 8. Wykresy TTT.
 9. Przemiany szkliste.

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Contact hours 4 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
 1. W przypadku egzaminu pisemnego
  stosuje się następujące oceny:
  91 – 100%: bardzo dobry (5.0)
  81 – 90%: plus dobry (4.5)
  71 – 80%: dobry (4.0)
  61 – 70%: plus dostateczny (3.5)
  50 – 60%: dostateczny (3.0)
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. D.A. Porter, K.E. Easterling, M.Sherif, Phase Transformations in Metals and Alloys, Wyd.III, CRC Press, 2009
 2. J. Sieniawski, A. Cyunczyk, Fizykochemia przemian fazowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki
  Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
 3. R.A. Swalin Thermodynamics of Solids, John Wiley & Sons, USA, 1972
 4. Z. Kędzierski, Przemiany fazowe w metalach i stopach, Wydaw. AGH, 1988.
 5. A.K. Jena, M.C. Chaturvedi, Phase Transformation in Materials, Wyd. Prentice Hall, New Jersey 1992.

Dodatkowo

 1. Y.A. Chang, W.A. Oates, Materials Thermodynaamics, John Wiley & Sons, USA, 2010, Rozdziały 13-16.
 2. D.R.Gaskell, Introduction to the Thermodynamics of Materials, 5th Edition, CRC Press, March, 2008
  Rozdziały 7.1–7.4
 3. H. Schmalzried, Reakcje w stanie stałym, PWN, Warszawa 1978
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. B.Onderka, K.Fitzner: The Electrical Resistivity of Liquid Gallium, Indium and Indium-Gallium Alloys, Arch.Met., 3 (1996) 283-292
2. T.Studnitzky, B.Onderka, R.Schmid-Fetzer, Phase Formation and Reaction Kinetics in the Vanadium-Tin System, Z.Metallkd., 93(1), 48-57 (2002)
3. Unland, B.Onderka, A.Davydov, R.Schmid-Fetzer, Thermodynamics and Phase Stability in the Ga-N System, J. Crystal Growth, 256, 33-51 (2003)
4. J.Romanowska, B.Onderka, G.Wnuk, J.Wypartowicz, Experimental determination of phase equilibria in the systems Ti-As, Zr-As and Ti-Cu-As, Arch.Metall.Mater., 51(4), 587-592 (2006) 2006
5. P.Ozga.Z.Świątek M.Michalec, B.Onderka, J.Bonarski, Phase Structure and Texture of Electrodeposited InSn Alloys on Copper Substrate, Arch.Metall. Mater., 53(1), 307-315(2008)
6. W.Gasior, B.Onderka, Z.Moser, A.Dębski, T.Gancarz, Thermodynamic evaluation of Cu-Li phase diagram from EMF measurements and DTA Study, Calphad, 33, 215-220 (2009)
7. J.Lapsa, B. Onderka; C.Schmetterer, H.Ipser, Y.Yuan, G.Borzone; Liquidus determination in the Cu-Sb-Sn ternary system; Thermochim. Acta, (2011); vol. 519; s. 55-58;
8. J.Wojewoda-Budka, K.Stan, B.Onderka, R.Nowak, N.Sobczak, Microstructure, chemistry and thermodynamics of Al/NiO couples obtained at 1273 K, J. Alloys Comp., 615, Suppl. 1, S178–S182 (2014) SI :ISMANAM 2013

Additional information:

None