Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metalurgiczna inżynieria procesowa
Course of study:
2017/2018
Code:
NME-3-304-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Pietrzyk Stanisław (pietstan@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Pietrzyk Stanisław (pietstan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu przemysłu metali nieżelaznych na środowisko i poziom życia społeczeństwa ME3A_K01, ME3A_K04, ME3A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi przeprowadzić krytyczna analizę procesów metalurgii metali nieżelaznych ME3A_U01, ME3A_W01 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student ma zdolność przeprowadzenia pogłębionej analizy procesów piro i hydrometalurgii metali nieżelaznych ME3A_U01, ME3A_W01 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny zjawisk i procesów metalurgii ekstrakcyjnej ME3A_K01, ME3A_U01, ME3A_W01 Examination
Knowledge
M_W001 Student pogłębia i ugruntowuje wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw ekstrakcji metali nieżelaznych ME3A_W01 Activity during classes,
Examination,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu przemysłu metali nieżelaznych na środowisko i poziom życia społeczeństwa - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi przeprowadzić krytyczna analizę procesów metalurgii metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student ma zdolność przeprowadzenia pogłębionej analizy procesów piro i hydrometalurgii metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny zjawisk i procesów metalurgii ekstrakcyjnej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student pogłębia i ugruntowuje wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw ekstrakcji metali nieżelaznych - - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
-
Seminar classes:

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane będą następujące zagadnienia:
- metody ekstrakcji metali od strony inżynierii procesowej
- teoretyczne opracowanie w grupie poszczególnych etapów i zjawisk zachodzących w agregatach technologicznych podczas ekstrakcji metali
- analiza i ocena krytyczna procesów w układach heterogenicznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Contact hours 10 h
Completion of a project 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z seminarium i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None