Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie formowania materiałów proszkowych
Course of study:
2017/2018
Code:
NME-3-404-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Karwan-Baczewska Joanna (jokaba@agh.edu.pl)
Module summary

Opis

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia wpływu technologii metalurgii proszków na środowisko. ME3A_K01, ME3A_K02, ME3A_K04 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dobrać właściwe materiały spiekane do różnych zastosowań ME3A_U03, ME3A_U02, ME3A_U01, ME3A_W01 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation,
Activity during classes
M_U002 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z metalurgii proszków do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych ME3A_K01, ME3A_U03, ME3A_K04, ME3A_U01, ME3A_W01 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat technologii metalurgii proszków i innych nowoczesnych metod konsolidacji materiałów proszkowych ME3A_U02, ME3A_W03, ME3A_U01, ME3A_W01 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę na temat materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych wytwarzanych metodą metalurgii proszków ME3A_U04, ME3A_U01, ME3A_W01 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W003 Posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą zasad działania urządzeń i metod wykorzystywanych w badaniach materiałów spiekanych. ME3A_U03, ME3A_U04, ME3A_U02, ME3A_W03, ME3A_U01, ME3A_W01 Participation in a discussion,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia wpływu technologii metalurgii proszków na środowisko. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać właściwe materiały spiekane do różnych zastosowań - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi stosować zdobytą wiedzę z metalurgii proszków do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat technologii metalurgii proszków i innych nowoczesnych metod konsolidacji materiałów proszkowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych wytwarzanych metodą metalurgii proszków + - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą zasad działania urządzeń i metod wykorzystywanych w badaniach materiałów spiekanych. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

W ramach kursu omówione zostaną metody konsolidacji proszków w wyniku procesu prasowania na gorąco, prasowania izostatycznego na zimno(CIP) i na gorąco (HIP) spiekania pod ciśnieniem, spiekania plazmowego (SPS, PPS) a także procesy selektywnego spiekania proszków (SLS). Przedstawiony zostanie wpływ poszczególnych metod konsolidacji na stopień zagęszczania proszków metalicznych i kompozytowych, a także wpływ różnych technologii konsolidacji na strukturę i właściwości mechaniczne materiałów spiekanych.

Seminar classes:

Na zajęciach seminaryjnych rozwijana będzie tematyka poruszana na wykładzie, a w szczególności:
1. Charakterystyka proszków metalicznych i kompozytowych
2. Procesy konsolidacji proszków
3. Prasowanie na gorąco i spiekanie wysokociśnieniowe
4. Procesy prasowania izostatycznego na zimno i na gorąco
5. Spiekanie plazmowe (SPS, PPS)
6. Selektywne spiekanie proszków (SLS)
7. Wpływ różnych metod konsolidacji proszków na strukturę , stopień zagęszczania i właściwości mechaniczne

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 7 h
Participation in seminar classes 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Contact hours 8 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa wystawiana będzie na podstawie: egzaminu, aktywności doktorantów na zajęciach i prezentacji na seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. German R.M. „Powder Metallurgy Science”, MPIF (1994)
2. Shatt W., Wieters K.P., “Powder Metallurgy Processing and Materials”, EPMA (1997)
3. German R.M., “Powder Metallurgy & Particulate Materials Processing”, EPMA (2007).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Karwan-Baczewska, “Processing and properties of Distaloy SA sintered alloys with boron and carbon”, Archives of Metallurgy,vol.60, (2015), 41-45
2. M. Suśniak, D. Kołacz, M. Lis, J. Karwan-Baczewska, T. Skrzekut, „ Charakterystyka właściwości kompozytu AK52/SiC uzyskanego metodą impulsowo-plazmowego spiekania „, Rudy i Metale Nieżelazne, 8, (2013), 447-453.
3. J. Karwan-Baczewska, “The properties of Fe-Ni-Mo-Cu-B , materials produced via liquid phase sintering, Archives of Metallurgy and Materials”, vol. 56,3, (2011),789-796
4. J. Karwan-Baczeweska, K. Pietrzak, J. Dutkiewicz, A. Jarek, M. Suśniak, ”Charakterystyka wiór odpadowych ze stopu aluminium i metoda wytwarzania z nich proszku i spieków”, Rudy i Metale Nieżelazne, 8, (2010), 565-573
5. J. Karwan-Baczewska, I. Gotman, A. Trudler, E.Y.Gutmanas, “Processing and consolidation of nanosize Cu powders”, Proceedings of ICCE/8, August 5-11, (2001), Tenerife, Canary Islands, Spain, 429-430.

Additional information:

None