Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zintegrowane systemy ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych
Course of study:
2017/2018
Code:
NME-3-412-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł jest dedykowany dla studentów chcących poznać wyspecjalizowane systemy ciągłego odlewania oraz ciągłego odlewania i walcowania profilowane do przetwórstwa metali nieżelaznych i ich stopów. Współcześnie tymi metodami pozyskuje się dominującą cześć wsado do dalszej przeróbki plastycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U002 Student potrafi obliczać bilans cieplny linii CO ME3A_U02 Activity during classes
Knowledge
M_W007 Student ma wiedzę na temat rozwiązań technicznych systemów CO i COiW ME3A_W01 Activity during classes
M_W008 Student zna problemy projektowe i eksploatacyjne związane z systemami CO i COiW ME3A_W01 Activity during classes
M_W009 Student ma wiedze o parametrach półproduktów z systemów CO i COiW ME3A_W01
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U002 Student potrafi obliczać bilans cieplny linii CO - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W007 Student ma wiedzę na temat rozwiązań technicznych systemów CO i COiW + - - - - - - - - - -
M_W008 Student zna problemy projektowe i eksploatacyjne związane z systemami CO i COiW + - - - - - - - - - -
M_W009 Student ma wiedze o parametrach półproduktów z systemów CO i COiW + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
treści omawiane na wykładzie

Wykład poświęcono zagadnieniom związanym z procesami ciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów (CO) oraz ze zintegrowanymi procesami ciągłego odlewania i walcowania (COiW). Na wykładzie omawiane są kluczowe elementy nowoczesnych systemów CO i COiW. Dyskutowane są parametry i rozwiązania techniczne różnych typów pieców topielnych oraz różnych rozwiązań krystalizacji wlewków (pionowe, poziome). Omawiane sa metody UPAST, RAUTOMEAD, CONTICAST, WERTLI, HAZELETT, CONTUNUOUS PROPERZI, CONTIROD, TRC i in. Omawiane są również syntetycznie zagadnienia przeróbki plastycznej na gorąco w układach ciągłych.

Laboratory classes:
treść ćwiczeń

Identyfikowane są zagadnienie bilans cieplnego procesu ciągłego odlewania, omawiane są zasady projektowania krystalizatorów, realizowane są badania własności makroskopowych materiałów uzyskanych w linii CO i COiW. Na bazie zdobytej wiedzy Studenci przygotowują prezentację.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 7 h
Participation in laboratory classes 8 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obejmuje ocenę aktywności na zajęciach (wykłady, ćwiczenia) oraz ocenę z prezentacji

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

TALAT Lecture 3210: Continuous Casting

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

R. Kowal, T. Knych, A. Mamala, P. Kwaśniewski, W. Ściężor, J. Grzebinoga: Influence of Continuous Casting Conditions on Segregation of Additions in EN AW 1350 Aluminum Alloy, Key Engineering Materials, Vol. 682, pp. 205-211, 2016
W.Ściężor, A.Mamala, P. Kwaśniewski: An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys, Metallurgy and Foundry Engineering, 2014 vol. 40 no. 2, s. 93–101.

Additional information:

-