Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teoria i technologia procesów przeróbki plastycznej na zimno metali nieżelaznych i ich stopów
Course of study:
2017/2018
Code:
NME-3-511-s
Faculty of:
Non-Ferrous Metals
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Metallurgy
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł dotyczy problematyki związanej z przeróbką plastyczną metali nieżelaznych. O ile zagadnienia teoretyczne są wspólne dla wszystkich przetwarzanych materiałów to problemy technologiczne skojarzone są z określoną grupą stopów i procesem i na ogół nie znajdują wystarczającego odzwierciedlenia w literaturze. W ramach zajęć Doktoranci wzbogaca wiedzę o aktualnych trendach w przetwórstwie metali nieżelaznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umiejętność krytycznego doboru najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych z obszaru przeróbki plastycznej ME3A_U01 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Wiedza o najnowszych technologiach przetwórstwa metali nieżelaznych ME3A_W01 Activity during classes
M_W002 znajomość zaawansowanych i niekonwencjonalnych technologii przeróbki plastycznej ME3A_W01 Activity during classes
M_W003 Wiedza o ciągach technologicznych - podstawy projektowania ME3A_W01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umiejętność krytycznego doboru najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych z obszaru przeróbki plastycznej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza o najnowszych technologiach przetwórstwa metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 znajomość zaawansowanych i niekonwencjonalnych technologii przeróbki plastycznej + - - - - - - - - - -
M_W003 Wiedza o ciągach technologicznych - podstawy projektowania + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Zakres wykładów

W ramach wykładów omówione zostaną głównie zagadnienia związane z technologicznymi aspektami procesów przeróbki plastycznej oraz informacje uzupełniające dotyczące zagadnień teoretycznych. Treść wykładów koncentrować będzie się na najnowszych rozwiazaniach technologicznych dotyczących przeróbki plastycznej wraz z dyskusją o postępach i trendach w przetwórstwie metali nieżelaznych.

Seminar classes:
zakres zajęć seminaryjnych

W ramach zajęć seminaryjnych prowadzone będą dyskusje dotyczące wybranych aspektów teorii i technologii procesów przeróbki plastycznej metali nieżelaznych i ich stopów. Wytypowane zostaną zagadnienia związane z tematyką prac doktorskich realizowanych przez Doktorantów i na tej podstawie wyselekcjonowane zostaną przykłady problemów oraz próby szacowania wybranych parametrów procesowych. Doktoranci w porozumieniu z prowadzącym opracują wytypowane wcześniej przykłady.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 20 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 7 h
Participation in seminar classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie stanowić średnią z ocen: aktywności an zajęciach i opracowania przygotowanego przez Doktoranta.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

B. Avitzur: Metal Forming: Processes and analysis
M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek: Teoretyczne podstawy technologicznych procesów przeróbki plastycznej
W.F. Hosford, R.M. Caddel: Metal forming-mechanics and metallurgy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

-

Additional information:

-