Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy i sieci komputerowe
Course of study:
2017/2018
Code:
MME-2-104-MO-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Physical Metallurgy and Heat Treatment
Field of study:
Metallurgy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Opaliński Andrzej (andrzej.opalinski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole koordynującym działanie systemu komputerowego oraz samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. ME2A_K01 Involvement in teamwork,
Case study,
Report,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi ustawić konfigurację sieci oraz zapewnić bezpieczeństwo sieci i systemu komupterowego ME2A_U02, ME2A_U03, ME2A_U01, ME2A_U04, ME2A_U12, ME2A_U17 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Case study,
Report,
Activity during classes
M_U002 Umie wykonać podstawowe czynności i komendy systemów operacyjnych oraz konfiguracji urządzeń sieciowych ME2A_U02, ME2A_U03, ME2A_U01, ME2A_U04, ME2A_U17 Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Case study,
Report,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie zagadnienia architektury systemów komputerowych oraz działania systemów operacyjnych ME2A_W05 Participation in a discussion,
Report,
Test,
Activity during classes
M_W002 Zna i rozumie funkcjonowanie sieci Internet ME2A_W05, ME2A_W12 Execution of laboratory classes,
Report,
Test,
Activity during classes
M_W003 Zna i rozumie zasadę przesyłania informacji w lokalnych sieciach komputerowych, rozległych i bezprzewodowych ME2A_W05 Execution of laboratory classes,
Report,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole koordynującym działanie systemu komputerowego oraz samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ustawić konfigurację sieci oraz zapewnić bezpieczeństwo sieci i systemu komupterowego - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wykonać podstawowe czynności i komendy systemów operacyjnych oraz konfiguracji urządzeń sieciowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie zagadnienia architektury systemów komputerowych oraz działania systemów operacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie funkcjonowanie sieci Internet + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasadę przesyłania informacji w lokalnych sieciach komputerowych, rozległych i bezprzewodowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Budowa systemu komputerowego

  Historia rozwoju systemów komputerowych
  Architektura systemów komputerowych
  PC. Budowa i funkcje procesora, cykl rozkazowy procesora. Podsystemy we/wy

 2. System operacyjny

  jądro, wywołania systemowe. Systemy plików. Procesy i wątki. Organizacja pamięci.

 3. Pamięci masowe i interfejsy

  Rodzaje pamięci masowych i ich działanie wady oraz zalety.
  Interfejsy do podłączania pamięci masowych, RAID

 4. Podstawy transmisji danych, topologie sieci

  Zjawiska fizyczne wykorzystywane w transmisji danych, model sieciowy OSI, Topologie sieci, podział i klasyfikacja sieci ze względu na różne kryteria.

 5. Systemy plików

  Struktura i działanie, ograniczenia zastosowań.

 6. Systemy wbudowane i czasu rzeczywistego

  Różnice w stosunku do systemu operacyjnego PC, zastosowania

 7. Warstwa II modelu OSI

  Działanie sieci IEEE802.3 i innych sieci lokalnych

 8. Sieci bezprzewodowe

  802.11(WiFi), 802.15(BT), 802.16(WiMAX), GSM/LTE

 9. Sieci rozległe

  Historia rozwoju: x25, FrameRelay, FDDI, Wprowadzenie do technologi synchronicznych sieci optycznych. Zagadnienia sieci telekomunikacyjnych: agregacja ruchu, SONET/SDH, PDH, STM.

 10. Technologie ostatniego kilometra

  Technologie dostępowe ostatniego kilometra v34/90/92, ISDN, xDSL, CATV, EPON. Implementacje standardu DOCSIS

 11. Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych

  Zabezpieczenie danych podczas przechowywania i transmisji, szyfrowanie, PKI

Laboratory classes:
 1. Start systemu operacyjnego

  Procedura startowa systemu operacyjnego, konfiguracja BIOS/EFI
  Konfiguracja bootmanagera

 2. Instalacja i konfiguracja systemu

  Instalacja i konfiguracja systemu systemu Windows i Linux. System plików i uprawnienia, Użytkownicy i grupy

 3. Konfiguracja sieci w systemach operacyjnych

  Interfejsy sieciowe i ich konfiguracja

 4. Warstwa I modelu OSI

  Realizacja okablowania, pomiary jakości sygnału, zgodność ze standardami – certyfikacja okablowania

 5. Warstwa II modelu OSI, VLAN

  Przełączanie w sieci IEEE802.3. Zarządzanie w warstwie drugiej.
  Ramki specjalne. Agregacja łączy. Tworzenie i implementacja i zastosowania VLAN-ów. Tworzenie i testowanie VLANów, Implementacja priorytyzacji ruchu w oparciu o VLAN-y

 6. Sieci bezprzewodowe

  IEEE802.11 Charakterystyki rozpraszania sygnału. Zależność mocy nadajnika i zasięgu sygnału. Skanowanie sieci. Charakterystyka przenoszenia klienta pomiędzy AP w sieciach infrastrukturalnych
  Bluetooth: Badanie zależności szybkości przesyłania sygnału w zależności od odległości, wersji i klasy mocy urządzeń

 7. TCP/IP

  Sniffing. Wykrywanie protokołów i portów. Skanery bezpieczeństwa IP

 8. VPN

  Tworzenie VPN-ów, szyfrowanie, kompresja, topologie VPN

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OCK= 0,5(Ocena wykonania ćwiczeń) + 0,5 (Ocena z kolokwiów)

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Silberschantz, P.B. Galvin, Podstawy systemów operacyjnych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Wydanie V, Warszawa 2002
2. A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe wyd 4, Helion, Warszawa 2004
3. M. Sportack, Sieci komputerowe, Księga eksperta wyd 2, Helion 2004
4. P. Gajewski, St. Wszelak, Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych, WKiŁ, Warszwa 2008
5. L. Jonathan, P. Roshan, Bezprzewodowe sieci LAN 802.11 podstawy, PWN, Warszwa 2007
6. Craig Hunt, TCP/IP Administracja sieci, Read ME, Łódź 1996
7. Paul Albitz, C. Liu, DNS i BIND, Read Me, Warszawa 1999
8. A. S. Tanenbaum. Systemy rozproszone. Zasady i paradygmaty, WNT, Warszwa 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None