Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of circuits and electronics
Course of study:
2017/2018
Code:
EME-1-207-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Microelectronics in industry and medicine
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kłeczek Rafał (rafeczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kłeczek Rafał (rafeczek@agh.edu.pl)
dr inż. Szecówka-Wiśniewska Barbara (bawisnie@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. ME1A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować na płytce stykowej i uruchomić prosty układ elektroniczny na podstawie podanego schematu ME1A_W13, ME1A_W05, ME1A_W14 Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi wykorzystać podstawowe urządzenia laboratoryjne (zasilacz, multimetr, oscyloskop, generator) do pomiarów wartości elektrycznych i uruchamiania prostych obwodów elektronicznych. ME1A_W01 Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi oszacować parametry obwodu elektronicznego (rezystancję, częstotliwości graniczne i dobroć filtru) na podstawie zmierzonych punktów charakterystyk ME1A_U11 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Potrafi narysować schematy prostych obwodów elektronicznych (dzielnik napięcia; wzmacniacz odwracający i nieodwracający zbudowany w oparciu o wznacniacz operacyjny; prostownik diodowy jedno- i dwu-półówkowy; ogranicznik diodowy) ME1A_W13, ME1A_W05 Test
M_W002 Potrafi opisać zasady działania prostych obwodów elektronicznych zbudowanych z rezystorów, diod, kondensatorów i wzmacniaczy operacyjnych. ME1A_W13, ME1A_W05 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować na płytce stykowej i uruchomić prosty układ elektroniczny na podstawie podanego schematu - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać podstawowe urządzenia laboratoryjne (zasilacz, multimetr, oscyloskop, generator) do pomiarów wartości elektrycznych i uruchamiania prostych obwodów elektronicznych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi oszacować parametry obwodu elektronicznego (rezystancję, częstotliwości graniczne i dobroć filtru) na podstawie zmierzonych punktów charakterystyk + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi narysować schematy prostych obwodów elektronicznych (dzielnik napięcia; wzmacniacz odwracający i nieodwracający zbudowany w oparciu o wznacniacz operacyjny; prostownik diodowy jedno- i dwu-półówkowy; ogranicznik diodowy) + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi opisać zasady działania prostych obwodów elektronicznych zbudowanych z rezystorów, diod, kondensatorów i wzmacniaczy operacyjnych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Pomiary pradów i napięć stałych
2.Podstawowe obwody elektryczne prądu stałego, rezystory i czujniki rezystancyjne
3.Generowanie, obserwowanie oraz słuchanie sygnałów zmiennych w czasie
4.Podstawowe własności wzmacniacza operacyjnego i komparatora
5. Projekt przedwzmacniacza z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego; tor dźwiękowy
6. Stan nieustalony w dwójniku szeregowym RC
7. Filtry, odpowiedź częstotliwościowa
8. Rezonans w obwodach elektrycznych
9. Diody i ich zastosowania
10. Modulacja AM, odbiornik radiowy

Laboratory classes:

1.Pomiary pradów i napięć stałych
2.Podstawowe obwody elektryczne prądu stałego, rezystory i czujniki rezystancyjne
3.Generowanie, obserwowanie oraz słuchanie sygnałów zmiennych w czasie
4.Podstawowe własności wzmacniacza operacyjnego i komparatora
5. Projekt przedwzmacniacza z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego; tor dźwiękowy)
6. Stan nieustalony w dwójniku szeregowym RC
7. Filtry, odpowiedź częstotliwościowa
8. Rezonans w obwodach elektrycznych
9. Diody i ich zastosowania
10. Modulacja AM, odbiornik radiowy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 56 h
Preparation for classes 30 h
Participation in lectures 24 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie oceny z laboratorium.
Ocena z laboratorium:
- kolokwium: 0-5 pkt,
- sprawozdanie: 0-5 pkt,
- ocena końcowa z laboratorium jest obliczana na podstawie sumy punktów z kolokwiów i sprawozdań, zgodnie z regulaminem studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Fizyka.
Teoria obwodów.

Recommended literature and teaching resources:

1. “A first lab in circuit and electronics”, Yannis Tsividis, Wiley 2001.
2. “Fundamentals of Microelectronics” B. Razavi, Wiley, 2008.
3. “Układy półprzewodnikowe” , U. Tietze, Ch. Schenk WNT, 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None