Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to telecommunications
Course of study:
2017/2018
Code:
EME-1-507-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Microelectronics in industry and medicine
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Module summary

xxx

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-elektronika i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje ME1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz za wspólną pracę zespołową ME1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji ME1A_W01, ME1A_W10 Test
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w systemach telekomunikacyjnych. ME1A_W01, ME1A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-elektronika i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje + - - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz za wspólną pracę zespołową + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w systemach telekomunikacyjnych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 • Reprezentacja sygnałów: transformata Fouriera, transformata Hilberta, sygnał analityczny, przedstawienie sygnałów pasmowych.
 • Transmisja w paśmie podstawowym: kanał transmisyjny, filtr dopasowany do sygnału, stopa błędu, kryterium Nyquista, korektory.
 • Cyfrowa transmisja pasmowa, model transmisji, odbiornik korelacyjny, dekoder o maksymalnej wiarygodności.
 • Generacja i detekcja sygnałów AM, FM, OOK, PSK i FSK.
 • Podstawy teorii informacji, entropia, kodowanie źródła, pojemność informacyjna kanału.
 • Kodowanie mowy: standard LPC, CELP i GSM 6.10.
 • Kodowanie z korekcją błędów.
 • Modulacja OFDM w systemach: ADSL, VDSL, DVB-T.

Laboratory classes:

Implementacja i testowanie podstawowych i zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów wykorzystywanych w telekomunikacji:

 • Modulacji i detekcja sygnałów OOK, ASK, QAM, PSK, FSK.
 • Modulacji OFDM : ADSL, VDSL, DVB-T.
 • Kodowanie mowy: standard LPC, CELP i GSM 6.10.
 • Kodowania danych
 • Kodowania obrazów
 • Kodowanie z korekcją błędów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Preparation for classes 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceną końcową jest średnia ocena cząstkowych z laboratorium: sprawozdań, pracy pisemnej, prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Wiadomości z zakresu przedmiotów: Algebra, Analiza matematyczna, Przetwarzanie sygnałów, Probabilistyka

Recommended literature and teaching resources:
 • S. Haykin, Systemy telekomunikacyjne, WKŁ, Warszawa 1998
 • B. Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications (2nd Edition), Prentice Hall, 2001
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Paweł Turcza, Janusz Młynarczyk, „Design of wide band OOK transmitter for biomedical applications” MIXDES 2013, Mixed Design of Integrated Circuits and Systems : proceedings of the 20-th international conference : Gdynia, Poland, 20–22 June 2013.

2) Paweł Turcza, „Low power 2 Mbps radio telemetry system for biomedical applications”, ECCTD 2013, European Conference on Circuit Theory and Design : 8–12 September 2013, Dresden.

3) Paweł Turcza, Janusz Młynarczyk, „Szerokopasmowy, wieloantenowy odbiornik dla systemu bezprzewodowej rejestracji potencjałów neuronowych”, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 5/2014, s.172-175

Additional information:

None