Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electronics in automotive technique
Course of study:
2017/2018
Code:
EME-1-602-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Microelectronics in industry and medicine
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Wetula Andrzej (wetula@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie niezawodności układów elektronicznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego. ME1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 posiada świadomość stosowania rozwiązań proekologicznych. ME1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi przeanalizować działanie elektronicznej instalacji w samochodzie. ME1A_U09, ME1A_U06, ME1A_U27, ME1A_U08 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi zaprojektować i wykonać prosty węzeł dla magistrali CAN. ME1A_U09, ME1A_U06, ME1A_U16, ME1A_U15 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 zna strukturę elektryczną i elektroniczną samochodu z różnym rodzajem napędu. ME1A_W05, ME1A_W25, ME1A_W26, ME1A_W13 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 zna magistrale samochodowe i strukturę ich węzłów. ME1A_W13 Activity during classes,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie niezawodności układów elektronicznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego. + - + - - - - - - - -
M_K002 posiada świadomość stosowania rozwiązań proekologicznych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przeanalizować działanie elektronicznej instalacji w samochodzie. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować i wykonać prosty węzeł dla magistrali CAN. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna strukturę elektryczną i elektroniczną samochodu z różnym rodzajem napędu. + - - - - - - - - - -
M_W002 zna magistrale samochodowe i strukturę ich węzłów. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Struktura samochodu o napędzie benzynowym, wysokoprężnym, elektrycznym i hybrydowym.
2. Samochodowe magistrale z multipleksem czasu i częstotliwości (CAN, LIN, Flex-Ray, MOST).
3. Struktura węzła magistrali.
4. Magistrala układów napędowych (system Motronic lub EDC)
5. Magistrala trakcji i bezpieczeństwa (systemy ETC, ABS, ESP, ABC, ACC, poduszki, cisnienie w oponach).
6. Magistrala sygnalizacji (kolumna kierownicy, panel LCD, oświetlenie zewnętrzne, pedały, drzwi).
7. Magistrala komfortu (klimatyzacja, oświetlenie wewnętrzne, fotele, stacja Meteo).
8. Instalacja audio/video.
9. Mikrokontrolery i układy specjalizowane w motoryzacji.
10. Układy sterowania podzespołów mocy.

Laboratory classes:

1. Analiza i generacja ramek magistrali CAN.
2. Konfiguracja węzła magistrali CAN.
3. Obserwacja działania laboratoryjnego systemu z magistralą sygnalizacji.
4. Obserwacja działania laboratoryjnego systemu z magistralą komfortu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 118 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z egzaminu, przy czym obydwie one muszą być pozytywne.
2. Punkty uzyskanych na testach przed ćwiczeniami laboratoryjnymi i z ocenianych zadań laboratoryjnych odnosi są podstawą oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

1. Fizyka.
2. Elektrotechnika.
3. Układy analogowe i cyfrowe.
4. Mikrokontrolery.

Recommended literature and teaching resources:

1. Werner Zimmermann, Ralf Schmidgall: ”Magistrale danych w pojazdach” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
2. Martin Frei: ”Samochodowe magistrale danych w praktyce warsztatowej”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010.
3. „Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych” dane o oryginale: „Vernetzung im Kraftfahrzeug”, Robert Bosch GmbH 2007, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o. , Warszawa 2008.
4. „CAN specification version 2.0“, Robert Bosch GmbH, Stuttgart. Źródło: www.bosch-professional.com
5. Wallentowitz H., Reif K.:“Handbuch Kraftfahrzeugelektronik”,Vieweg, Wiesbaden 2006.
6. “Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy “ (niem. Sicherheits- und Komfortsysteme) Elektrotechnika i elektronika samochodowa, Informator techniczny, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.
7. Borgeest Kai: „Elektronik in der Fahrzeugtechnik. Hardware, Software, Systeme und Projektmanagement“ 2. Auflage, Wiesbaden 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak