Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Telecommunication technologies
Course of study:
2017/2018
Code:
EME-1-708-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Microelectronics in industry and medicine
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest prezentacja współczesnych technologii
telekomunikacyjnych, stosowanych w sieciach z przełączaniem obwodów
(circuit-switched networks) oraz sieciach z przełączaniem pakietów
(packet-switched networks).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz za wspólną pracę zespołową ME1A_K03, ME1A_K04 Examination,
Project
M_K002 rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-elektronika i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje ME1A_K03, ME1A_K01, ME1A_K02 Examination,
Project
Skills
M_U001 Potrafi sprawnie dobrać narzędzia do realizacji postawionego zadania. Umie selekcjonować materiały celem zdobycia dodatkowych informacji na temat postawionego zadania. ME1A_U02, ME1A_U14, ME1A_U01 Project
M_U002 Umie skonfigurować sieci transmisyjne o różnych architekturach. Potrafi zweryfikować potencjalnie występujące problemy w transmisji danych. ME1A_U02, ME1A_U04, ME1A_U06, ME1A_U21 Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą różnych architektur sieci transmisyjnych, sposobu ich konfigurowania oraz potrafi porównać ze sobą ich główne parametry. Dodatkowo zna narzędzia do obsługi i konfiguracji sieci. ME1A_W11, ME1A_W03, ME1A_W09, ME1A_W10 Examination,
Project
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w systemach telekomunikacyjnych. ME1A_W14, ME1A_W01, ME1A_W10 Examination,
Project
M_W003 Ma wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji ME1A_W01, ME1A_W10 Examination,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz za wspólną pracę zespołową + - - + - - - - - - -
M_K002 rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-elektronika i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sprawnie dobrać narzędzia do realizacji postawionego zadania. Umie selekcjonować materiały celem zdobycia dodatkowych informacji na temat postawionego zadania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie skonfigurować sieci transmisyjne o różnych architekturach. Potrafi zweryfikować potencjalnie występujące problemy w transmisji danych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą różnych architektur sieci transmisyjnych, sposobu ich konfigurowania oraz potrafi porównać ze sobą ich główne parametry. Dodatkowo zna narzędzia do obsługi i konfiguracji sieci. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w systemach telekomunikacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie technik transmisji i przetwarzania informacji + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Program przedmiotu zawiera omówienie:

- architektury systemu GSM (Global System for Mobile Communications)
wraz z usługami GSM (połączenia głosowe, transmisja danych,
przesyłanie wiadomości tekstowych i multimedialnych) oraz
zagadnieniami zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do sieci,
- technologii sieci lokalnych,
- technologii internetowych wraz ze specyfikacją protokołów (m.in.
TCP/IP, HTTP, TCP, IP)
- technologii sieci bezprzewodowych krótkiego zasięgu,
- technologii sieci sensorowych oraz Internet of Things.

Project classes:

Projekty studenckie będą realizowane w oparciu o systemy sprzętowe do programowania i konfigurowania połączeń GSM, sieci lokalnych oraz sieci bezprzewodowych krótkiego zasięgu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Completion of a project 28 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie wykonania projektu, aktywności na zajęciach oraz kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:

1. Martin Sauter, „3G, 4G And Beyond – Bringing Networks, Devices And The Web Together”, Wiley 2013

2. Wiliam Stallings, „Data and Computer Communications”, Prentice Hall, 2007

3. Ray Horak, „Telecommunications and Data Communications Handbook”, Wiley 2007

4. Apurba Bas, „Digital Communication”, Springer 2010

5. Mamta Agiwal, Abhishek Roy, and Navrati Saxena, „Next Generation 5G Wireless Networks: A Comprehensive Survey”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 18, no. 3, 2016

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None