Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BOS-1-102-s 6 0 30 0 0 0 0 0 0 0 9 45 3
-
BOS-1-105-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Mathematics

 
BOS-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Other Basic

 
BOS-1-103-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BOS-1-104-s 45 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 75 5
+
BOS-1-106-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BOS-1-107-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
BOS-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

 
BOS-1-213-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Other Basic

 
BOS-1-202-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BOS-1-203-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-1-204-s 30 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 60 3
-
BOS-1-205-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BOS-1-207-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BOS-1-208-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BOS-1-209-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 1
-
BOS-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 2
-

Foreign language B2; semestr 1/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BOS-1-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BOS-1-214-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BOS-1-215-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BOS-1-217-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BOS-1-218-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BOS-1-302-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Non-technical

 
BOS-1-311-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Other Basic

 
BOS-1-304-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-1-305-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+
BOS-1-306-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BOS-1-307-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BOS-1-308-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-1-314-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Physics

 
BOS-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Foreign language B2; semestr 2/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BOS-1-309-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BOS-1-310-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BOS-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BOS-1-313-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BOS-1-315-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
BOS-1-413-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Other Basic

 
BOS-1-402-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 2
-
BOS-1-403-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BOS-1-404-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BOS-1-405-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BOS-1-406-s 30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BOS-1-408-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
BOS-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 2
-

Physics

 
BOS-1-401-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Foreign language B2; semestr 3/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BOS-1-409-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BOS-1-410-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BOS-1-414-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BOS-1-416-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BOS-1-417-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BOS-1-504-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Other Basic

 
BOS-1-501-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-1-503-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BOS-1-505-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BOS-1-507-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-1-508-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok obieralny OŚ, semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Ururchomienie danej ścieżki bloku obieralnego uzależnione jest od minimalnej ilości chętnych (ustalanej odpowiednio każdego roku przez władze wydziału). W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, decydować będzie średnia ocen studenta.

13
 

Moduł 1, semestr 5 (KOŚ + KGIS)

 
BOS-1-510-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BOS-1-512-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Subject in English

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

 
BOS-1-511-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BOS-1-522-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł 2, semestr 5 (KHGI + KGIS)

 
BOS-1-513-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BOS-1-514-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
BOS-1-515-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 4
-

Moduł 3, semestr 5 (KMPG + KGIS)

 
BOS-1-506-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
BOS-1-516-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Subject in English

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

 
BOS-1-517-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BOS-1-521-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BOS-1-603-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Other Basic

 
BOS-1-601-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-1-602-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-1-607-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok obieralny OŚ, semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Wybór odpowiedniej ścieżki z bloku obieralnego jest kontynuacją wyboru dokonanego na piątym semestrze.

18
 

Moduł 1, semestr 6 (KOS + KGIS)

 
BOS-1-604-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BOS-1-605-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-1-606-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BOS-1-608-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BOS-1-609-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 3
-

Moduł 2, semestr 6 (KHGI + KGIS)

 
BOS-1-611-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-1-612-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-1-614-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BOS-1-615-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 3
+
BOS-1-617-s 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 3
-

Subject in English

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

 
BOS-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BOS-1-621-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-

Moduł 3, semestr 6 (KMPG + KGIS)

 
BOS-1-619-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BOS-1-620-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BOS-1-622-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BOS-1-623-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BOS-1-624-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 2
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
BOS-1-703-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+
BOS-1-704-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Obieralne ekonomiczne

2
 
BOS-1-701-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-1-702-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok obieralny OŚ, semestr 7

The rules for selecting groups/modules: Wybór odpowiedniej ścieżki z bloku obieralnego jest kontynuacją wyboru dokonanego na piątym semestrze.

12
 

Moduł 1, semestr 7 (KOŚ + KGIS)

 
BOS-1-705-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
BOS-1-706-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-1-707-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Moduł 2, semestr 7 (KHGI + KGIS)

 
BOS-1-709-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BOS-1-710-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-1-711-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BOS-1-713-s 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 15 2
-

Moduł 3, semestr 7 (KMPG + KGIS)

 
BOS-1-712-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 4
-
BOS-1-714-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BOS-1-717-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-