Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BTR-1-101-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BTR-1-102-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BTR-1-103-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-1-104-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-1-106-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-1-109-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+

Podstawowe

 
BTR-1-105-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-1-107-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BTR-1-108-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
BTR-1-110-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BTR-1-201-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
+
BTR-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Podstawowe

 
BTR-1-202-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
BTR-1-203-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BTR-1-204-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 5
+
BTR-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 3
-
BTR-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 2
-
BTR-1-207-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Foreign language B2; semestr 1/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BTR-1-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BTR-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BTR-1-214-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BTR-1-216-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BTR-1-217-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

TiR_blok obieralny 1_semestr II

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-209-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-212-s 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 3
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BTR-1-305-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 4
+
BTR-1-311-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
BTR-1-312-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
BTR-1-314-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Podstawowe

 
BTR-1-301-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
BTR-1-302-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-303-s 30 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 60 5
+
BTR-1-304-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Foreign language B2; semestr 2/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BTR-1-306-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BTR-1-310-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BTR-1-317-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BTR-1-318-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BTR-1-320-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

TiR_blok obieralny 2_semestr III

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-307-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-308-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-309-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-313-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-315-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-316-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BTR-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Podstawowe

 
BTR-1-401-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 4
+
BTR-1-402-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BTR-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 2
-
BTR-1-413-s 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 3
-

Thesis

 
BTR-1-411-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Foreign language B2; semestr 3/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BTR-1-410-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BTR-1-415-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BTR-1-416-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BTR-1-418-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BTR-1-419-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

TiR_blok obieralny 3_semestr IV

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać trzy moduły

9
 
BTR-1-403-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-407-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-408-s 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-412-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-414-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Podstawowe

 
BTR-1-501-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-1-502-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BTR-1-504-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BTR-1-512-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

TiR_blok obieralny 4_semestr V

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-505-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-506-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-510-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-514-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-

TiR_blok obieralny 5_semestr V

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-507-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-508-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-519-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

TiR_blok obieralny 6_semestr V

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-503-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BTR-1-509-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-511-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BTR-1-520-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
BTR-1-606-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-
BTR-1-607-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

TiR_blok obieralny 7_semestr VI

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-601-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-602-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-612-s 0 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BTR-1-613-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 3
-

TiR_blok obieralny 8_semestr VI

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-609-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-610-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-611-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-1-614-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

TiR_blok obieralny w języku angielskim

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

5
 
BTR-1-604-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-
BTR-1-605-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-