Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-106-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-107-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIP-1-109-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-1-110-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły podstawowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-101-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 9
+
NIP-1-102-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
NIP-1-103-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Moduły podstawowo-kierunkowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-105-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

trainings

 
NIP-1-111-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Health and Safety Training
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-

Moduły nauk humanistycznych i społecznych

2
 
NIP-1-104-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-1-211-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Moduły ogólne (I stopień ZIP)

 
NIP-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Moduły podstawowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-201-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
NIP-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
NIP-1-212-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Moduły podstawowo-kierunkowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-207-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
NIP-1-208-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Język obcy sem. 2

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

0
 
Expand/collapse content
NIP-1-205-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NIP-1-206-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NIP-1-219-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NIP-1-221-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
NIP-1-222-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B-2 level – a compulsory course 135 h- semester 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Moduły z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za minimum 3 punkty ECTS

3
 
Expand/collapse content
NIP-1-203-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-204-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny (obieralny I)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-1-209-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny (obieralny II)
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIP-1-214-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization - the new challenges of a new world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-1-215-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Main Issues and Directions of Philosophy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-1-216-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy psychologii
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
NIP-1-217-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia podróży i turystyki
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
NIP-1-218-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-1-220-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Who is the man? Contemporary controversy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-305-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-306-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-307-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
NIP-1-308-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
NIP-1-309-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Moduły ogólne (I stopień ZIP)

 
NIP-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Moduły podstawowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-301-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Moduły podstawowo-kierunkowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-304-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy sem. 3

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

0
 
Expand/collapse content
NIP-1-302-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NIP-1-303-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NIP-1-310-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NIP-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
NIP-1-312-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-404-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-405-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIP-1-406-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-407-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-1-409-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
NIP-1-410-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły ogólne (I stopień ZIP)

 
NIP-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Moduły podstawowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-416-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły podstawowo-kierunkowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-403-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Język obcy sem. 4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z obowiązkowych kursów języka specjalistycznego

5
 
Expand/collapse content
NIP-1-402-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIP-1-408-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIP-1-411-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIP-1-412-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
NIP-1-413-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-501-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-503-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Moduły obieralne sem. 5 (I stopień ZIP)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za 12 pkt. ECTS

12
 
Expand/collapse content
NIP-1-511-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-513-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-515-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-516-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-517-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-523-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Bloki obieralne sem. 5 (I stopień ZIP)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z dostępnych trzech bloków modułów. Wybrany blok obowiązuje przez dwa semestry (5, 6). Student wybiera przedmioty za 11 pkt ECTS

11
 

Blok obieralny 1 sem. 5

 
Expand/collapse content
NIP-1-505-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-506-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
NIP-1-510-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok obieralny 2 sem. 5

 
Expand/collapse content
NIP-1-507-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-508-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-514-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok obieralny 3 sem. 5

 
Expand/collapse content
NIP-1-502-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-509-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-518-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (I stopień ZIP)

 
NIP-1-601-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
NIP-1-602-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
NIP-1-619-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-620-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Praktyka

 
NIP-1-615-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Moduły obieralne sem. 6 (I stopień ZIP)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa moduły

6
 
Expand/collapse content
NIP-1-612-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-613-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-616-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Bloki obieralne sem. 6 (I stopień ZIP)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z trzech dostępnych bloków modułów obieralnych. Wybrany blok obowiązuje przez dwa semestry (5, 6). Student wybiera przedmioty za 12 pkt ECTS

12
 
Expand/collapse content

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
NIP-1-702-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
NIP-1-713-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Moduły obieralne sem. 7 (I stopień ZIP)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za 14 pkt. ECTS. W tym przedmiot w języku obcym.

14
 
Expand/collapse content
NIP-1-701-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIP-1-706-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIP-1-707-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-708-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
NIP-1-710-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
NIP-1-712-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-