Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
MME-2-101-MO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MME-2-102-MO-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 3
+
MME-2-103-MO-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MME-2-104-MO-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MME-2-105-MO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MME-2-106-MO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MME-2-107-MO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MME-2-108-MO-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-

Przedmioty humanistyczne i społeczne

 
MME-2-109-MO-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Zajęcia dobrowolne

0
 
MME-2-110-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne przez specjalność

 
MME-2-204-MO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MME-2-205-MO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MME-2-206-MO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Pozostałe podstawowe

 
MME-2-201-MO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MME-2-202-MO-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Przedmioty humanistyczne i społeczne

 
MME-2-208-MO-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
-

Język obcy z egzaminem na poziomie B2+

2
 
MME-2-211-MO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
MME-2-212-MO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
MME-2-214-MO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Obcojęzyczny przedmiot obieralny (nie związany z kierunkiem studiów)

3
 
MME-2-207-MO-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MME-2-209-MO-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MME-2-210-MO-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne przez specjalność

 
MME-2-301-MO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MME-2-302-MO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Praca dyplomowa

 
MME-2-303-MO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+